Ключові показники оцінки просування у виконанні Угоди про асоціацію у газовому секторі

Цього разу пропонуємо вивчити аналіз сектору "Газ" енергетики України від громадської коаліції експертів "Енергетичні реформи". Експерти напрацювали перелік "маячків" - конкретних індикаторів, за якими можна відслідкувати виконання на місцях Угоди про асоціацію.

 

Індикатори-результати

(outcomes)

Індикатори-ефекти

(outputs, effects)

Оцінка

(бал)

Шкала оцінки

(assessment)

Питома вага

1

Факти невідповідності з актами ЄС, відсутність дій з імплементації

Кількість справ про врегулювання спорів, порушених Секретаріатом Енергетичного Співтовариства

-

Оцінка наявності/відсутності

Наявність: -10 від загального балу

Відсутність: без змін

1

2

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС в українське законодавство

Кількість та рівень нормативно-правових актів, прийнятих на виконання конкретної директиви / регламенту

 

Директива 2009/73/ЄС

 

Регламент (ЄС) № 715/2009

 

Директива 2004/67/ЄС

75

Оцінка від 0 до 100 балів

0: не розроблено і не прийнято жодного НПА

1-20: розроблено окремі НПА, жодного не прийнято

21-40: розроблено більшість НПА, частину прийнято

41-60: розроблено всі НПА, частину прийнято

61-80: розроблено і прийнято більшість НПА

81-100: розроблено і прийнято усі НПА

 

Підсумковий бал – середнє арифметичне по всім директивам у розділі.

1

3

Ступінь незалежності операторів ГТС/сховищ

Реалізація Плану реструктуризації НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

45

Оцінка від 0 до 100 балів

0: відсутність практичної незалежності, повна вертикальна інтеграція

1-30: виконано підготовчий етап (пп. 1-5, 8 плану)

31-50: розроблено та схвалено НПА (пп. 6 плану)

51-70: здійснено передачу активів, проведено сертифікацію оператора ГТС (пп. 7,9 плану)

71-90: здійснено виділення газосховищ (пп. 10-15 плану)

91-100: незалежність обох операторів підтверджена сертифікацією та відповідними актами контролю НКРЕКП

1

4

Ступінь незалежності операторів ГРМ

Кількість задокументованих порушень з боку операторів, що є дискримінаційними

40

Оцінка від 0 до 100 балів

Бал = частка операторів-порушників серед загальної кількості перевірених операторів

0: 90-100%

1-20: 75-90%

21-40: 50-75%

41-60: 25-50%

61-80: 10-25%

81-100: 0-10%

1

5a

Ступінь відкриття ринку

Частка ринку з нерегульованими цінами або відсутністю обмежень за спеціальними обовʼязками

38

(дані МЕВП: всього спожито за 5 міс. 2017 р. –

16,5 млрд.м3 (з ВТВ),

нерег. – 6,2 млрд.м3)

Оцінка від 0 до 100 балів

Бал = частка відкритого ринку

1

5b

Показники ринкової концентрації на роздрібному ринку (кількість гравців, їх частки)

70

(дані НКРЕКП: на роздрібному ринку газу частка трьох найбільших груп постачальників - 58 % у 2016 р.)

Оцінка значення індикатора CR3 від 0 до 100 балів

0: 95-100%

1-20: 85-95%

21-40: 70-85%

41-60: 60-70%

61-80: 50-60%

81-100: до 50%

1

6

Наявність чітко регламентованих механізмів зміни постачальників

Реальна здатність обирати поміж постачальниками (частка домогосподарств, що змінили постачальника, за рік)

N/A

(дані відсутні)

Оцінка т.зв. switching rate від 0 до 100 балів

0: до 0,5%

1-20: 0,5-1%

21-40: 1-4%

41-60: 4-6%

61-80: 6-8%

81-100: понад 8%

1

7

Рівень залежності від імпорту газу та диверсифікація

Частки імпорту в структурі загального споживання

 

Частка кожного постачальника в структурі імпорту

50+90)/2 = 70

 

50

(імпортозалежн.: 41%,

імпортовано газу –7 млрд.м3)

 

90

(диверсифікація:

мін. 4 постачальн., усі з часткою <30%)

Оцінка імпортозалежності від 0 до 100 балів

0: повна залежність (95-100%)

1-20: часткова залежність (70-95%)

21-40: часткова залежність (55-70%)

41-60: часткова залежність (25-50%)

61-80: часткова залежність (5-25%)

81-100: повна незалежність (0-5%)

 

Оцінка диверсифікації від 0 до 100 балів

0: монопольна залежність від 1 постачальника

1-20: частка альтернативних постачальників менше 30%

21-40: частка альтернативних постачальників між 30% і 50%, існує щонайменше 2 таких постачальника

41-60: частка альтернативних постачальників між 50% і 66%, існує щонайменше 3 таких постачальника, один або два мають частку понад 30%

61-80: частка альтернативних постачальників між 66% і 75%, існує щонайменше 4 постачальників, один або два мають частку понад 30%

81-100: існує щонайменше 4 постачальника, усі з часткою менше 30%

 

Бал = середнє арифметичне (бал за імпортозалежність, бал за диверсифікацію)

1

8

Вплив перебоїв з постачанням

Обсяг дефіциту газу, створений у випадку перебоїв у постачанні, за період збоїв (у % до від загального споживання)

 

За наявності – тривалість надзвичайного періоду (у днях)

100

 

Оцінка від 0 до 100 балів

0: 65-100%

1-20: 20-65%

21-40: 15-20%

41-60: 10-15%

61-80: 5-10%

81-100: менше 5%

1

9

Стан розрахунків

Динаміка поточних розрахунків кінцевих споживачів (крім промислових) перед постачальними компаніями

20

(борги ТКЕ-ТЕЦ перед Нафтогазом за І півріччя 2017 р. – 8,97 млрд грн, рівень оплати 52%)

Оцінка від 0 до 100 балів, у % до від загального споживання за період

0: менше 50%

1-20: 50-70%

21-40: 70-85%

41-60: 85-90%

61-80: 90-97%

81-100: 97-100%

1

 

 

 

Сукупний бал: 58