Оцінка впливу на довкілля, або як почути екологічні занепокоєння громадськості

Неподалік вас планують будувати промисловий об’єкт, а ви не впевнені, чи будуть дотримані екологічні норми? Проконтролювати діяльність підприємства до початку будівництва допоможе процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД), що запрацювала в Україні 18 грудня 2017 року. На те, як будуть враховані екологічні аспекти роботи підприємства, зможуть впливати не тільки його “сусіди”, а й усі громадяни, не залежно від місця проживання. Про переваги нового інструменту та поради як ним ефективно скористатися - у нашому матеріалі.

За новими правилами, відтепер підприємство, плануючи будівництво з потенційно негативними наслідками для навколишнього середовища (н-д хімічне виробництво чи теплова електростанція), змушене буде заздалегідь оцінити ці наслідки та почути з цього приводу думку громадськості. Пропозиції громадян при цьому не зможуть заблокувати проект, проте зможуть вплинути на фінальний висновок стосовно оцінки впливу на довкілля, який міститиме вимоги до діяльності.

Що таке “планована діяльність”?

Плановим проектом (будівництвом) може бути не тільки будівництво “з нуля” (заводу чи сміттєсортувальної лінії, АЗК, електростанції чи котельні, свинокомплексу або нової бригади з вирощування курчат). Це також  може бути розробка родовища чи добування корисних копалин (пісок, суглинки, вапняк, граніту тощо) та підземних вод, розширення/реконструкція вже наявних виробничих потужностей (а також - вирубка лісу, очистка ставків, укріплення берегів, поводження з небезпечними відходами та ін).

Процедура ОВД в Україні замінила екологічну експертизу, де громадське обговорення проектів із суттєвими екологічними наслідками нерідко мали “підкилимне” забарвлення. Новий механізм зобов’язує підприємство оцінити вплив своєї діяльності на стан води, повітря та природних об’єктів до етапу прийняття рішення й забезпечити, щоб участь громадськості була невід’ємною складовою цієї процедури, а кожна думка - була належно розглянута.

Участь громадськості дає низку переваг як підприємству, так і органу виконавчої влади, який прийматиме рішення щодо видачі дозволу на провадження діяльності: процедура ОВД забезпечує відкритість та прозорість на всіх етапах  завдяки відображенню всього процесу онлайн в Єдиному реєстрі ОВД та узгодженню із думкою громади. Окрім того, є цінним джерелом інформації про потенційні негативні впливи на довкілля та здоров'я людей, забезпечує врахування потреб зацікавлених сторін, мінімізує конфлікти до прийняття рішення та забезпечує ефективне оптимальне рішення. На етапі громадського обговорення зацікавлені представники громади можуть запропонувати менш шкідливу технологію, або ж надати додаткову інформацію про впливи планованої діяльності, попередивши таким чином і фінансові ризики самого забудовника.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає таке залучення громадськості на різних етапах:


   

Чи можу я брати участь у громадському обговоренні?Отже, процедура починається з того, що підприємство публікує свої плани в Єдиному реєстрі ОВД, а також - у друкованих ЗМІ (не менше двох) чи інших доступних для громадськості місцях (це можуть бути дошки оголошень чи зупинки громадського транспорту). З моменту публікації намірів підприємства у громадськості є 20 робочих днів, щоб вивчити надану інформацію й запропонувати рівень деталізації впливу запланованої діяльності на довкілля. 

Однозначно – так! Пам’ятайте, що ви і є громадськість, і цього достатньо для відстоювання екологічних прав, і, окрім того, ніхто та ніщо не забороняє вам об’єднуватись. До того ж, немає жодного значення, де ви територіально знаходитесь. У громадських консультаціях стосовно будівництва нафтопереробного заводу у Рахові Закарпатської області може взяти участь представник як з Бахмута Донецької області, так і Австрії чи Угорщини (при цьому не аргументуючи подання зауважень, головне - у межах процедури).


Транскордонна процедура консультацій повинна включати сповіщення потенційно зачеплених країн, надання інформації та можливості для коментування та урядові консультації.

Підхід і методологія – за Конвенцією Еспо про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті.

 

Отже, чи не найважливіший для впливу громадян на формат запланованої діяльності етап – громадське обговорення звіту з ОВД – починається, коли умовна компанія-завод опублікувала Оголошення про початок громадського обговорення у Єдиному реєстрі з ОВД, засобах масової інформації, на дошках оголошень міських органів самоврядування, веб сайтах, тощо. Громадське обговорення триває від 25 до 35 робочих днів.

Під час громадського обговорення ви можете надати письмові зауваження та коментарі, а також висловити їх під час громадських слухань - обидві форми збору коментарів від громадськості є рівносильними. Ви можете надавати будь-які зауваження та пропозиції, які, на вашу думку, стосуються планованої діяльності, й не зобов’язані обґрунтовувати свої міркування.  

Громадські слухання – частина громадського обговорення. Це захід, під час якого компанія додатково інформує про заплановане будівництво, відповідає на запитання учасників слухань, а представники від органу влади (Мінпироди або ОДА) фіксують усі зауваження у протоколі. Протокол разом із аудіо- й відеозаписом слухань згодом стане невід’ємною частиною пакету документів, на основі яких орган влади робитиме остаточне рішення, дозволяти компанії реалізацію діяльності чи ні.

NB! Ви можете дізнатися про проведення громадських слухань з Оголошення в Реєстрі ОВД, у засобах масових комунікацій, на дошках оголошень органу місцевого самоврядування чи інших громадських місцях.

ОВД

 

Проведення громадських слухань забезпечує Мінприроди, уповноважений територіальний орган (ОДА) або наймана організація. Під час слухань усі учасники та їх виступи реєструються, а їх хід фіксується аудіо- або відеотехнікою. Ці файли також стають доступними після їх внесення до Єдиного реєстру ОВД й будь-хто може з ними ознайомитися онлайн.

У громадських слуханнях, як і в процесі громадського обговорення, можуть приймати участь будь-які представники громадськості, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Ваші зауваження до звіту з ОВД можуть бути враховані як повністю, так і частково, а можуть бути відхилені. Частково або повністю відхилені зауваження мають бути обґрунтованими.

У процесі громадського обговорення може бути проводитися одне і більше громадських слухань - це залежить від масштабу потенційного впливу на навколишнє середовище проекту. Ініціатор будівництва самостійно визначає кількість необхідних громадських слухань:

 

Під час громадських слухань перед учасниками повинен виступити представник компанії, що планує потенційно небезпечне будівництво. Його доповідь можуть доповнювати інші співдоповідачі, експерти та інші профільні фахівці. Після усіх виступів учасники слухання можуть задати питання та висловити пропозиції або зауваження.

 • Короткий опис планованої діяльності

 • Основні положення та висновки звіту з ОВД

 • Інформація про можливий негативний вплив на довкілля

 • Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення або усунення негативного впливу на довкілля, у тому числі компенсаційні заходи (за можливості)

 • Зміст зауважень та пропозицій громадськості, які надійшли до початку громадських слухань

 • Інші відомості про плановану діяльність, яку вважає за потрібне надати замовник

Дізнатися, які зауваження надходили від громадськості у процесі громадського обговорення, можна з відповідної Таблиці, що додається до звіту про громадське обговорення - цей звіт з усіма додатками стосовно слухань стають також доступними онлайн у Єдиному реєстрі ОВД.

    Громадське обговорення – невід’ємний елемент ОВД

Не завжди підприємство готове йти на зустріч громаді та розкривати свої плани.

На цей випадок Закон про ОВД передбачає можливість для громадян у суді захистити своє право на доступ до екологічної інформації та правосуддя, гарантоване Орхуською конвенцією.

Це стосується випадків, коли:

 • висновок з ОВД або рішення про надання дозволу підприємству приступати до втілення своїх планів у життя прийнято неправомірно,

 • процедура ОВД проведена з порушеннями,

 • коментарі та зауваження громадськості відхилені без обґрунтування.

Отже, щоб максимально скористатись своїм правом на чисте та безпечне довкілля за допомогою процедури ОВД, громадяни можуть:

 • відслідковувати нові проекти з будівництва заводів чи інших небезпечних для довкілля видів діяльності на сайті Єдиного реєстру з ОВД,

 • надавати пропозиції з рівня деталізації звіту з ОВД,

 • давати письмові коментарі до звіту та безпосередньо запитати ініціатора будівництва під час громадських слухань і вияснити, чи були ці запитання розглянуті у звіті з громадських обговорень. Якщо ж на якомусь етапі ОВД було порушено право громадськості на участь чи доступ до інформації, тоді - захищати свої права у суді.

ОВД

 

Ми ж сподіваємося, що підприємства скористаються усіма перевагами залучення зацікавлених сторін до своїх планів з будівництва, а судові засідання не стануть додатковими місцями зустрічей з активістами.

Запровадивши до національного законодавства норми Директиви ЄС про ОВД, Україна отримала якісний та прозорий інструмент з попередження негативних екологічних наслідків діяльності на етапі її планування. Широке залучення громадськості до процедури ОВД забезпечує доступ до екологічно важливої інформації та стає своєрідною подушкою безпеки для інвестора чи замовника проект з потенційно негативним впливом на довкілля. А прозора комунікація між органами влади, підприємствами-забудовниками та громадськістю підвищать взаємний рівень довіри.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Міністерства екології та природних ресурсів України та проекту Association4U  Вікторією Яшкіною та Галиною Колесник.