ГАЛУЗЕВА СПІВПРАЦЯ З ЄС

Напрям співпраці між Україною та ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію "Галузева співпраця" регламентується відповідним Розділом V Угоди про асоціацію "Економічне та галузеве співробітництво". Розділ Євроінтеграційного порталу, присвячений цьому напряму, охоплює такі питання.
 

СПІВПРАЦЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Енергетика

 • співпраця України та ЄС в енергетичній сфері
   

СПІВПРАЦЯ НА МАКРОРІВНІ

Макроекономічне співробітництво

 • співпраця України та ЄС в частині макрофінансової стабілізації

Управління державними фінансами, оподаткування 

 • вдосконалення процедури відшкодування ПДВ, забезпечення ефективного збору податків, адаптації українського законодавства до права ЄС

Статистика 

 • імплементація Україною законодавства ЄС у сфері статистики
   

СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Навколишнє середовище 

 • співпраця у сфері охорони довкілля, реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки
   

СПІВПРАЦЯ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

Транспорт 

 • розширення кооперації у транспортній галузі
   

НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Наукове співробітництво

 • посилення наукової співпраці

Космос 

 • співпраця у сфері цивільних космічних досліджень

Інформаційне суспільство 

 • посилення співпраці щодо розвитку інформаційного суспільства на користь приватних осіб і бізнесу

Аудіовізуальна галузь 

 • просування аудіовізуальної галузі у Європі та заохочення спільного виробництва в галузі кінематографії і телебачення
   

ПРОМИСЛОВА СФЕРА, ПОСЛУГИ, ТУРИЗМ

Промисловість та підприємництво 

 • співпраця з метою покращення умов ведення бізнесу

Видобувна та металургійна галузі 

 • розвиток і поглиблення співробітництва у сфері видобувної промисловості та металургії

Фінансові послуги 

 • співпраця з адаптації законодавства ЄС у сфері заснування та діяльності компаній, корпоративного управління, а також бухгалтерського обліку та аудиту

Туризм 

 • співпраця задля підвищення конкурентоспроможної туристичної галузі

Захист прав споживачів 

 • співпраця для забезпечення високого рівня захисту прав споживачів і досягнення сумісності систем захисту прав споживачів
   

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБАЛЬСТВО

Сільське господарство та розвиток сільських територій 

 • поступове зближення аграрних політик і законодавства

Рибальство та морська політика, ріка Дунай 

 • спільна роботу над збереженням і управлінням водними живими ресурсами
   

СПІВПРАЦЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Соціальна сфера 

 • співпраця у соціальній сфері

Охорона здоров’я 

 • співпраця щодо реформування системи охорони здоров'я України

Освіта 

 • співпраця в галузі освіти, посилення міжкультурного діалогу

Культура 

 • співпраця в контексті покращення взаєморозуміння та розширення культурних обмінів, а також задля мобільності об’єктів мистецтва та митців України та ЄС

Спорт та фізична культура 

 • співпраця з метою сприяння розвитку здорового способу життя, просування соціальних та освітніх цінностей спорту
   

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

 • співпраця з метою зміцнення контактів і взаємного обміну досвідом між усіма секторами громадянського суспільства в Україні та державах-членах ЄС
   

ТРАНСКОРДОННЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 • співпраця з метою сприяння взаєморозумінню та двосторонньому співробітництву у сфері регіональної політики щодо методів формування та реалізації регіональних політик