Енергетика

Основний зміст і зобов’язання України

Одним з головних євроінтеграційних завдань у сфері електроенергетики є інтеграція об’єднаної енергетичної системи України до Союзу центральноєвропейської електричної мережі відповідно до вимог ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії). Угода передбачає, що співпраця ЄС і України у сфері енергетики включає такі напрямки:

 • імплементація енергетичних стратегій та політик і розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв, удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектора, розвиток інфраструктури;
 • створення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності;
 • модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури, повне відновлення і створення нової енергетичної транзитної інфраструктури;
 • розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення регуляторних реформ;
 • співробітництво в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року;
 • активізація та посилення довготермінової стабільності та безпеки торгівлі енергоресурсами, їх транзиту, розвідки, видобутку, очищення, виробництва, зберігання, транспортування, передачі, розподілу та маркетингу чи збуту енергетичних матеріалів та продуктів на взаємовигідній і недискримінаційній основі відповідно до міжнародних правил, зокрема Договору до Енергетичної Хартії 1994 року, Угоди СОТ і цієї Угоди;
 • досягнення прогресу на шляху встановлення привабливого та стабільного інвестиційного клімату;
 • ефективне співробітництво з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком з реконструкції і розвитку (ЄБРР) та іншими міжнародними фінансовими організаціями й інструментами для підтримки співробітництва між Сторонами у сфері енергетики;
 • сприяння енергоефективності та енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності та структури права і нормативно-правової бази з метою досягнення значного прогресу відповідно до стандартів ЄС;
 • розвиток та підтримка відновлювальної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони навколишнього середовища, а також альтернативних видів палива;
 • просування Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 року з метою зменшення викидів парникових газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики;
 • науково-технічне співробітництво та обмін інформацією з метою розвитку та удосконалення технологій у сфері виробництва енергії, її транспортування, постачання та кінцевого споживання;
 • співробітництво в рамках європейських та міжнародних органів стандартизації в енергетичній сфері.

Органи асоціації

Кластер 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації

Відповідальні органи в Україні

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Україна забезпечує ухвалення базових законів, а також нормативно – правових актів вторинного законодавства, спрямованих на імплементацію норм європейського права в українську правову систему у сфері паливно-енергетичного комплексу.

Закон України "Про ринок природного газу" набув чинності 1 жовтня 2015 р. Тим самим виконано зобов’язання перед Енергетичним Співтовариством, взяті Україною підписанням Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та щодо імплементації положень та вимог Третього енергетичного пакета ЄС (Директиви 2009/73/ЄС "Щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу" та Регламенту ЄС 715/2009 "Про умови доступу до мереж транспортування природного газу").

Президент України підписав прийнятий 22 вересня 2016 р. Верховною Радою України Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

Закон України "Про ринок електричної енергії" № 4493 ухвалений Верховною Радою України 13.04.2017 у другому читанні та в цілому.

19 липня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії", на сьогодні ведеться робота з розробки понад 50 актів вторинного законодавства в сфері електроенергетики.

Нова Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" була схвалена 18 серпня  2017 року.

У Брюсселі 28 червня 2017 року під час проведення Асамблеї ENTSO-E відбулась церемонія підписання "Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи". За процедурою Угоду також мають підписати "Moldelectrica SE" та усі системні оператори, що входять до складу Регіональної групи ENTSO-E "Континентальна Європа".

Угода набрала чинності 07 липня 2017 року після підписання документу достатньою кількістю системних операторів, що входять до складу Регіональної групи ENTSO-E "Континентальна Європа".

ENTSO-E почало публікувати дані про об’єднану енергосистему України на електронній онлайн-платформі ENTSO-E Transparency Platform (https://transparency.entsoe.eu).

Україна провела підготовчу роботу для розвитку проекту об’єднання української та польської енергосистем, реалізації проекту "Енергетичний міст Україна – Європейський Союз". Проведені переговори та отримана позитивна попередня оцінка з боку Єврокомісії, керівництва Європейської мережі операторів систем електропередач (ЕNТSO-Е).

В 2017 році Міненерговугілля спільно з Центром передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки (м. Вільнюс, Литовська Республіка) проведено на базі ДП "НЕК "Укренерго" командно-штабні навчання з питань критичної електроенергетичної інфраструктури та реагування на загрози порушення стійкості її функціонування.

Державне агентство резерву України в рамках Концепції реформування системи державного матеріального резерву, стало ініціатором впровадження вимог Директиви 2009/119/ЕС, яка зобов’язує держави-члени Європейського енергетичного співтовариства до створення мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій. 

Разом із спеціалістами Енергетичного Співтовариства Держрезерв розрахував мінімальний обсяг нафти та нафтопродуктів, а також розробив план заходів до робочого плану по імплементації Директиви 2009/119/ЕС.

Наразі здійснюються заходи для подальшого реформуванні ринків газу та електричної енергії відповідно до норм та правил Третього енергопакету ЄС та реалізації положень оновленого Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії. Україна приймає активну участь в обговоренні можливих змін до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.