Уряд схвалив концепцію державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року

14 квітня Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року. Вона спрямована на створення організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку системи дослідницьких інфраструктур в Україні, підвищення їхньої конкурентоспроможності, а також розвитку наукової та інноваційної сфери в частині доступу вчених до передових дослідницьких інфраструктур в ЄС.  

Джерело: Міністерство освіти і науки України

Концепція визначає шляхи вирішення незадовільного стану дослідницької інфраструктури, що унеможливлює розвиток наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Основними завданнями програми будуть:

  • інвентаризація та систематизація дослідницьких інфраструктур;

  • оцінка їх сумісності з європейськими дослідницькими інфраструктурами;

  • надання пріоритетного фінансування для їх подальшого розвитку та узгодженість програми з дорожньою картою розвитку європейських дослідницьких інфраструктур, затвердженою Європейським стратегічним форумом дослідницьких інфраструктур.

Належний стан дослідницьких інфраструктур забезпечить: 

  • проведення вченими фундаментальних та прикладних наукових досліджень на високому рівні;

  • мобілізацію та концентрацію ресурсів для розвитку зазначених інфраструктур, координацію дій органів влади;

  • ефективне використання існуючих та запровадження нових фінансових інструментів;

  • інтеграцію до європейських і світових дослідницьких інфраструктур на основі раціонального використання наукового обладнання та зупинення процесу відтоку науковців за кордон.

Організаційним механізмом, спрямованим на досягнення мети програми, є утворення Організаційного комітету з питань розвитку дослідницьких інфраструктур (комітет).

Виконання програми передбачається протягом 2021-2026 років. На першому етапі виконання програми у 2021-2022 рр. планується розроблення положення та порядку створення, впровадження, модернізації та експлуатації дослідницьких інфраструктур; утворення комітету; створення інструментів фінансової підтримки участі дослідницьких інфраструктур в міжнародних об’єднаннях дослідницьких інфраструктур.

На другому етапі у 2022-2026 рр. передбачається створення та забезпечення діяльності різних організаційно-правових форм дослідницьких інфраструктур.