Верховна Рада проголосувала за надання автономії закладам вищої освіти та науковим установам у питаннях створення наукових парків

27 квітня 2021 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні  законопроєкт №4236 щодо активізації діяльності наукових парків.  Документ розроблений з метою підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок. «За» проголосували 330 народних депутатів. 

Про це повідомляє офіційний вебпортал парламенту України.

Законопроєкт вносить низку змін до Закону України «Про наукові парки», зокрема передбачає: 

  • визначення правового статусу наукових парків, їх організаційно-правової форми, окреслення їх завдання та мети задля підвищення їх ролі та покращення інноваційної діяльності ЗВО та наукових установ;
  • надання права засновникам створювати наукові парки без погодження із центральними органами виконавчої влади;
  • надання права науковим паркам самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;
  • у разі виходу ЗВО та/або наукової установи, за участі яких було створено наукові парки, зі складу засновників, наукові парки підлягають ліквідації;
  • надання можливості ЗВО та/або науковій установі-засновнику надавати приміщення для розміщення наукових парків на таких умовах оренди, як для бюджетних установ;
  • надання можливості ЗВО та науковим установам, які створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, а також таким ЗВО приватної форми власності брати участь  у  формуванні  статутного  капіталу наукових парків у будь-якій формі (тобто шляхом внесення як матеріальних, так і нематеріальних активів);
  • включення до переліку джерел фінансування наукових парків також і гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу. 

Законопроєкт щодо активізації діяльності наукових парків матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Зокрема, реалізація законопроєкту впливатиме на підвищення рівня інновацій, які продукуються закладами вищої освіти (ЗВО) та науковими установами, а також підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних розробок. Окрім того, такі зміни сприятимуть подоланню негативних економічних наслідків для наукових парків, спричинених тимчасовим спадом активності внаслідок поширення COVID-19. 

Довідково

Науковий парк – юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку.

Пріоритетні напрями діяльності наукового парку - економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності, визначеними законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та іншими законодавчими актами України в науковій, науково-технічній та інноваційній сферах;