Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо розвитку туризму

29 квітня 2021 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №4162 про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму (у новій редакції). «За» проголосував 261 народний депутат. 

Документ розроблений з метою створення правового підґрунтя для сталого розвитку туризму.

Туризм України, як невід’ємна складова економічного розвитку потребує системного та сучасного підходу до законодавчих основ у сфері туристичної діяльності, безпеки туризму, його розвитку та популяризації, створення позитивного іміджу країни. Ухвалений ще у 1995 році Закон України «Про туризм» не відповідає сучасним реаліям та потребує внесення комплексних змін, які б забезпечували інтереси та сучасні потреби суспільства, враховували міжнародний досвід, світові тенденції розвитку туризму та відповідали запиту суб’єктів туристичної діяльності.

Основною метою законопроєкту є сталий розвиток туризму, створення дієвої системи взаємодії всіх учасників туристичної діяльності шляхом запровадження державної електронної інформаційної системи, яка містить відомості про усіх суб’єктів туристичної діяльності та інші відомості щодо організації туристичної діяльності, створення дієвого механізму державного стратегічного планування, державного нагляду (контролю) у сфері туризму, статистичної звітності, захисту прав та законних інтересів туристів.

Законопроєкт також розроблено з метою забезпечення виконання рекомендацій Всесвітньої туристичної організації UNWTO та імплементації положень Директив та Регламентів Європейського Союзу у цій сфері, у тому числі в рамках виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом.

Документ передбачає: 

  • створення дієвої системи організації взаємодії всіх учасників туристичної діяльності; 

  • заміну ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта туристичної діяльності до Єдиного туристичного реєстру;

  • зміни умов фінансового забезпечення туроператора;

  • створення дієвого механізму державного стратегічного планування у сфері туризму; 

  • утворення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму; 

  • внесення змін до застарілого термінологічно-понятійного апарату.

Ухвалення проєкту закону забезпечить створення умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури, інформаційне обслуговування суб'єктів туристичної діяльності та спрощення доступу до адміністративних послуг, захисту прав споживачів туристичних послуг підвищить сталий розвиток галузі, що в результаті приведе до створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету – до того ж за низького рівня витрат.