ВРУ підтримала законопроєкт щодо обрання членів ВРП та діяльності дисциплінарних інспекторів

19 травня 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 5068 про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. «За» проголосували 245 народних депутатів.

Документ передбачає удосконалення порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя. 

Законопроєкт має на меті:

  • забезпечення відповідності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, 

  • підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя, 

  • підвищення рівня суспільної довіри до органів суддівського врядування зокрема та судової влади загалом.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про Вищу раду правосуддя», якими визначити:

  • створення та діяльність Етичної ради, до складу якої входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів України;
  • повноваження та порядок діяльності Етичної ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності та надання органу обрання (призначення) списку кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя. Такий список має містити  кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя;

  • конкурсні засади добору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання (призначення) члена Вищої ради правосуддя. Обраним на посаду члена Вищої ради правосуддя може бути особа, яка подала документи у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду правосуддя», відповідає вимогам, визначеним статтею 6 цього Закону, пройшла спеціальну перевірку та включена до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя;

  • порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень.

Законопроєкт також встановлює здійснення Етичною радою протягом трьох місяців з дня затвердження її персонального складу оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), обраних до набрання чинності цим Законом, критеріям професійної етики та доброчесності. За результатами такого оцінювання Етична рада може ухвалити рішення про внесення відповідному органу, який обрав члена Вищої ради правосуддя, мотивовану рекомендацію про його звільнення з підстав, визначених пунктами 3 - 5 частини першої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». 

Довідково

5 травня 2021 року Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо проєкту закону № 5068 та рекомендувала його доопрацювати до другого читання.