В Україні запрацює Реєстр кваліфікацій

В Україні запрацює електронний ресурс, який стане інформаційною платформою для майбутніх кваліфікаційних центрів, котрі присвоюватимуть кваліфікації на базі самоосвіти. Також за допомогою Реєстру роботодавці у відкритому доступі  зможуть перевіряти достовірність документів про наявність кваліфікації працівників.

16 червня під час засідання Кабінет Міністрів України ухвалив внесену Міністерством освіти і науки України постанову «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій», розроблену Національним агентством кваліфікацій.

Кваліфікаційні центри будуть здійснювати оцінювання результатів навчання осіб, здобутих шляхом неформального навчання чи інформальної освіти, присвоюватимуть професійні кваліфікації та визнаватимуть професійні кваліфікації, здобуті у інших країнах.

Як зазначає Голова Нацагентства кваліфікацій Юрій Баланюк, на першому етапі Реєстр міститиме інформацію про акредитовані кваліфікаційні центри, документи, що підтверджують присвоєння кваліфікації конкретній людині, перелік професійних стандартів, заявки на їх розроблення, облік експертів з акредитації кваліфікаційних центрів та інформацію про кваліфікації.

«HR департаментам більше не потрібно буде шукати на різних ресурсах, зазвичай паперових, інформацію про список кваліфікацій, необхідні компетентності працівників чи наявність професійного стандарту. Усе це можна буде отримати на єдиному ресурсі», – зауважив Юрій Баланюк.

 Реєстр кваліфікацій стане головною інформаційною платформою для кваліфікаційних центрів.

«Кожен хто захоче підтвердити свою кваліфікацію, конвертувати свої вміння, навички і компетентності у сертифікат про присвоєння кваліфікації і мати можливість офіційно працевлаштуватися, зайде на сайт Реєстру, і отримує інформацію, де є кваліфікаційні центри, яка вартість присвоєння кваліфікації, що потрібно знати та вміти для тієї чи іншої професійної кваліфікації», – зазначає Юрій Баланюк.

У Національному агентстві кваліфікацій також зазначають, що в кінці 2020 року Реєстр кваліфікацій запущено в Beta-версії і наразі він готовий для повноцінної роботи. 

Довідково

Національна рамка кваліфікацій – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, закладами освіти, роботодавцями, іншими юридичними та фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.

Національна рамка кваліфікацій ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти, враховує вимоги ринку праці до компетентностей працівників та запроваджується з метою гармонізації норм законодавства у сферах освіти і соціально-трудових відносин, сприяння національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні, налагодження ефективної взаємодії сфери освіти і ринку праці. З метою забезпечення зрозумілості, порівняння та взаємного узгодження між собою освітні та професійні кваліфікації описуються результатами навчання, сформульованими у відповідності до дескрипторів Національної рамки, якими є: знання, уміння/навички, комунікація, відповідальність і автономія.

На міжнародному рівні порівняння та визнання кваліфікацій виконується через співставлення за рівнями та дескрипторами Національної рамки кваліфікацій із Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя. В рамках Болонського процесу порівняння та визнання освітніх кваліфікацій забезпечує Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, рівні та дескриптори якої узгоджуються із відповідними рівнями Європейської рамки кваліфікацій.