Оголошено конкурс на Гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Оголошено конкурс на посаду Генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Необхідний досвід роботи

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузях знань «Право» або «Економіка та підприємництво», або «Міжнародні відносини».

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Досвід роботи у сферах європейської інтеграції та/або євроатлантичної інтеграції, та/або міжнародних відносин не менше двох років.

Усі деталі щодо вакансії читайте на сайті Нової державної служби.

Посадові обов’язки:

1) Здійснення керівництва роботою Урядового офісу щодо організаційного, експертно-аналітичного, інформаційного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної політики у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо:

Координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання:

  • Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;

  • Річних національних програм у рамках Комісії Україна – НАТО (далі – національні програми Україна – НАТО), рішень Комісії Україна – НАТО у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів між Україною та НАТО та уповноваженими органами НАТО;

  • Координації процесу адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) та стандартів і рекомендацій НАТО.

Планування, моніторингу та оцінки результативності виконання завдань у сфері:

  • Європейської інтеграції, у тому числі з виконання Угоди;

  • Євроатлантичної інтеграції, у тому числі з виконання національних програм Україна – НАТО.

Координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання:

  • Угоди, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;

  • Національних програм Україна – НАТО, міжнародних договорів між Україною та НАТО та уповноваженими органами НАТО;

  • Удосконалення системи та механізму координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

2) Забезпечення організації проведення експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Урядового офісу.

3) За дорученням керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечення участі у розробленні проектів актів законодавства з питань, що належать до компетенції Урядового офісу.

4) Виконання інших функцій відповідно до Положення про Урядовий офіс, а також доручень керівництва Кабінету Міністрів України і Секретаріату Кабінету Міністрів України.