Парламент ухвалив законопроєкт про зміни в процедуру обрання членів Вищої ради правосуддя та діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП

14 липня 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект № 5068 про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. «За» проголосували 259 народних депутатів.

Документ передбачає удосконалення порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя. 

Законопроєкт має на меті забезпечення відповідності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, а відтак – і підвищення рівня суспільної довіри до органів суддівського врядування зокрема та судової влади загалом.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про Вищу раду правосуддя»: 

  • створити Етичну раду, до складу якої входитимуть три особи з числа суддів/суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів України;

  • визначити повноваження та порядок діяльності Етичної ради стосовно встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності та надання органу обрання (призначення) списку кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів ВРП;

  • встановити критерії конкурсного добору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання (призначення) члена Вищої ради правосуддя. Обраним на посаду члена ВРП може бути особа, яка подала документи у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду правосуддя», відповідає вимогам, визначеним статтею 6 цього Закону, пройшла спеціальну перевірку та включена до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя;

  • визначає порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень.

Законопроєкт також встановлює здійснення Етичною радою протягом шести місяців з дня затвердження її персонального складу оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), обраних до набрання чинності цим Законом, критеріям професійної етики та доброчесності. За результатами такого оцінювання Етична рада може ухвалити рішення про внесення відповідному органу, який обрав члена Вищої ради правосуддя, мотивовану рекомендацію про його звільнення з підстав, визначених пунктами 3 - 5 частини першої статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». 

«Українське суспільство, український та іноземний бізнес в Україні дуже давно очікують судової реформи, ключова мета якої - інституалізація справедливості. Поряд із перезавантаженням ВККС, за яке вчора проголосував Парламент, розблокування роботи ще одного органу суддівського самоврядування – Вищої ради правосуддя – є ключовим у судовій реформі. Каменем спотикання в обох органах – ВККС і ВРП – було те, хто матиме вирішальний голос при доборі членів як ВККС, так і ВРП. В обох органах ключовою стане думка міжнародних експертів на предмет доброчесності кандидатів і кандидаток. З кожним таким кроком, показуючи єдність української влади у стратегічному курсі України на інтеграцію до ЄС і НАТО, ми знімаємо наявні застереження», – коментує схвалення законопроєкту Ольга Стефанішина.