Мінекономіки посилює захист прав інтелектуальної власності

Міністерство економіки розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності». Ухвалення цього документу сприятиме досягненню європейського рівня захисту прав інтелектуальної власності та покращенню інвестиційного клімату України. Міністерство запрошує до громадського обговорення проєкту Закону за посиланням.

Наразі на виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію законодавство України в сфері інтелектуальної (промислової) власності уже приведено у відповідність до стандартів правової охорони, передбачених цією Угодою. Наступним кроком імплементації Угоди є впровадження ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності.

Проєкт Закону передбачає імплементацію до законодавства України наступних положень Угоди про асоціацію:

- статті 235 «Право на інформацію» (щодо можливості витребування судом інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що порушують право інтелектуальної власності);

- статті 236 «Попередні та попереджувальні заходи» (щодо застосування попередніх судових заборон щодо посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);

- статті 238 «Судові заборони» (щодо судових заборон проти посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);

- статті 239 «Альтернативні заходи» (щодо можливості застосування разового грошового стягнення замість способів захисту);

- статті 240 «Збитки» (щодо принципів відшкодування правовласнику заподіяної шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником, або виплати компенсації);

- статті 242 «Публікація судових рішень» (щодо можливості доведення до загального відома інформації щодо порушення прав інтелектуальної власності та змісту судового рішення);

- відповідних положень Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності.

Для досягнення поставленої мети законопроєкт передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».