Ольга Стефанішина: Уряд ухвалив низку євроінтеграційних рішень, які спрямовані на встановлення європейських правил у майже 10 важливих сферах

Сьогодні, 22 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив низку євроінтеграційних рішень. Ці нормативно-правові акти наближають законодавство України до законодавства ЄС та сприяють впровадженню європейських стандартів в Україні. Схвалені рішення також суттєво прискорюють процес виконання Україною зобов'язань в межах Угоди про асоціацію. 

Серед підтриманих Урядом, зокрема, законопроєкти для інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС та законопроєкти щодо вантажних перевезень, які впроваджують норми ЄС у цій сфері. Також підтриманий проєкт закону, спрямований на розвиток транскордонного співробітництва та стимулювання нових регіональних програм.

Крім того, Кабінет Міністрів підтримав нову редакцію проєкту закону про захист прав споживача.

«Інтеграція до ЄС – це, перш за все, європейські стандарти у низці ключових сфер – транспорті, державних послугах, цифровізації найважливіших сервісів, якісних дорогах, прозорості правил для залучення інвестицій та багато іншого. Майже 20 євроінтеграційних актів, які Уряд схвалив сьогодні, спрямовані на встановлення європейських правил у близько 10 важливих сферах – від захисту прав споживачів до розбудови транскордонних проєктів Україна-ЄС. – коментує результати засідання Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. – Ухвалення одночасно такої кількості важливих євроінтеграційних документів є результатом скоординованої роботи Президента, Уряду, Парламенту. Це також  важливі кроки, які наближують цифрові сервіси в Україні до європейських, сприяють подоланню бар’єрів у торгівлі промисловою продукцією, відтак, є інвестицією в економічне зростання нашої країни. Адаптуючи наше законодавство до європейського ми паралельно готуємось до підписання Угоди ACAA в пріоритетних секторах промислової продукції та подальше її поширення на інші категорії. Крім того, сьогодні ухвалено рішення, яке забезпечить гідне та ефективне головування України в Дунайській Стратегії ЄС до 2022 року».

Серед ухвалених рішень такі: 

 • Цифровізація: Уряд підтримав 4 законопроєкти щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг між Україною та Євросоюзом. Проєкти законів спрямовані на пришвидшення інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС, а також максимальне наближення положень національного законодавства до європейських вимог у цих сферах. Ухвалення законопроєктів парламентом сприятиме стрімкому розвитку інформаційних технологій, впровадженню нових цифрових інструментів, спрямованих на спрощення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, зокрема транскордонних. 

 

 • Якісні дороги: Уряд також підтримав три законопроєкти щодо використання автомобільних доріг загального користування, а саме: щодо плати за їх використання, відповідальності за порушення вимог використання, а також про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо плати за використання таких доріг. Ухвалення цих законопроєктів дозволить створити правову основу впровадження та розвитку системи оплати за використання автомобільних доріг загального користування, а отримані кошти сприятимуть будівництву, реконструкції, а також утриманню доріг. 

 

 • Захист прав споживачів: окрім того, Кабінет Міністрів також підтримав законопроєкт «Про захист прав споживачів». Мета –  забезпечення високого рівня захисту прав споживачів. Документ врегульовує питання пов’язані з гарантіями для споживачів, забороною нечесних комерційних практик, договорами із споживачами, електронною комерцією, позначенням цін тощо.

 

 • Транскордонні проєкти: Кабінет Міністрів зокрема підтримав законопроєкт про транскордонне співробітництво у новій редакції, а також постанову щодо державної фінансової підтримки проєктів транскордонної співпраці. Такі рішення сприятимуть вдосконаленню механізмів розвитку транскордонного співробітництва, узгодженню його державних та регіональних пріоритетів, а також дозволить скасувати застарілу нормативну базу. 

 

 • «Промисловий безвіз»: Також Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту простих посудин високого тиску», що дозволить імплементувати в національне законодавство стандарти ЄС щодо надання на ринку простих посудин високого тиску та визначення спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності. Сприятиме створенню умов для підписання Угоди ACAA або «промислового безвізу». Ухвалено розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року». Це дозволить подолати технічні бар’єри у торгівлі промисловою продукцією між Україною та ЄС, створити необхідні умови виробництва продукції та забезпечити її конкурентоспроможність, а також збільшити обсяги експорту українських товарів на європейські та світові ринки.

 

 • Енергоефективність: Кабінет Міністрів підтримав постанову «Про збільшення статутного капіталу державної установи «Фонд енергоефективності»», яка дозволить поповнити статутний капітал зазначеної державної установи у 2021 році. Метою Фонду є підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження необхідних інструментів для підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження, зменшення викидів двоокису вуглецю, впровадження acquis communautaire (правової системи) ЄС, а також виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

 

 • Бізнес-клімат: Уряд зокрема схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності». Мета – приведення норм Порядку подання фінансової звітності у відповідність до вимог законодавства. Зокрема передбачається подовження термінів подання проміжної та річної фінансової звітності, удосконалення положень щодо складу фінансової звітності для окремих категорій підприємств та механізму їх подання, а також приведення термінології Порядку у відповідність до законодавства.  

 

 • «Зелена трансформація»: також схвалили Концепцію Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року. Мета –  забезпечення справедливої трансформації вугільних регіонів України завдяки комплексному розв’язанню проблемних питань, зокрема, у економічній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сферах, які виникають внаслідок зменшення видобутку вугілля та поступового закриття вугледобувних та суміжних підприємств. Адже євроінтеграційний шлях країни вимагає реформування державної енергетичної політики через екологічні виклики сьогодення.

 

 • Ринок електроенергії: ухвалили постанову «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами». Мета – забезпечити рівні умови для торгівлі електричною енергією на ринку двосторонніх договорів для всіх категорій виробників електричної енергії. Це дозволить продавати електричну енергію за двосторонніми договорами купівлі-продажу на конкурентних засадах, а також купувати її за конкурентними цінами.

 

 • Зручні послуги для водіїв: Кабінет Міністрів також ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», згідно з якою створюються зручні й доступні умови отримання посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, а також вдосконалюється процедура складання іспитів та підвищення кваліфікації водіїв.

 

 • Розвиток Дунайського регіону: крім того, Уряд схвалив Програму головування України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону у період з листопада 2021 року по листопад 2022 року, а також затвердив план заходів з реалізації цієї Програми. Головуючи у Стратегії ЄС для Дунайського регіону, Україна планує зосередити увагу на таких пріоритетах, як «Сталий розвиток Дунайського регіону: декарбонізації та трансформації економіки» та «Розвиток людського капіталу та ринків праці», а також продовжити розпочаті до головування України ініціативи.