Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо спрощення реєстрації нових сортів рослин та удосконалення процедури сертифікації насіння

 

Сьогодні, 21 жовтня, під час позачергового євроінтеграційного засідання Верховної Ради України ухвалили за основу законопроєкт №3680-д про внесення змін до законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал». «За» проголосували 260 парламентарів.

Мета законопроєкту – необхідність удосконалення ряду положень у нормативних актах, які ускладнюють проходження експертизи нових сортів рослин та їх державної реєстрації, що в результаті призводить до складного, непрогнозованого та довготривалого у часі процесу набуття прав на сорт, найшвидшого введення в обіг та доступу аграріїв до найновіших сортів/гібридів, оптимізації правового регулювання у сфері набуття прав на сорти рослин, поширення та комерціалізації сорту, лібералізації процесу обігу дослідних зразків насіння і садивного матеріалу.

Проєкт Закон передбачає внести зміни до законів України: «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин».

Документ пропонує:

  • суттєво зменшити кількість експертних та реєстраційних дій/процедур та скасувати більшість суто бюрократичних поточних документів;
  • встановити чіткі строки щодо процедур експертизи сортів:

- до 20 днів – розгляд заявки на сорт (включає розгляд матеріалів заявки, встановлення новизни сорту, пріоритету по сорту та експертизу назви по сорту);

- до 30 днів – на державну реєстрацію інтелектуальних прав на сорти рослин з оформленням охоронних документів (патентів та свідоцтв) і внесенням відомостей щодо сорту до державних реєстрів;

  • визначити граничні строки отримання експертних висновків заявниками після завершення експертних дій в експертному закладі;
  • уточнити та суттєво доповнити термінологічний ряд, який використовується у законодавстві про охорону прав на сорти рослин, з урахуванням вимог директив ЄС та міжнародних правил з охорони прав на сорти рослин, до яких держава приєдналася на законодавчому рівні;
  • удосконалити та спростити процедуру державної реєстрації сортів гібридного типу - батьківських компонентів;
  • удосконалити вимоги та відповідальність до експертного закладу та процедури його уповноваження;
  • впровадити нову інституцію по процесу експертизи - Експерт сорту (службова особа експертного закладу, яка безпосередньо здійснює експертні дії по сорту). Таким чином, впроваджується міжнародна практика, при якій одна особа (експерт сорту) відповідальна за проходження усіх стадій експертиз сорту - від початку розгляду заявки до державної реєстрації прав на сорт та несе персональну відповідальність щодо дотримання вимог законодавства;
  • вдосконалити принцип сплати державного збору за підтримання майнових прав інтелектуальної власності на сорти, при якому власник сорту має право самостійно визначати період сплати за підтримку (кількість років);
  • удосконалити порядок вільного обігу сортів рослин, які перебувають у статусі суспільного набуття.

Законопроєкт також пропонує у нормах Закону України «Про насіння і садивний матеріал» доповнити вимоги до ведення реєстру суб’єктів насінництва і розсадництва, а також критерії на уповноваження органів сертифікації доповнено необхідністю власної акредитованої лабораторії та надати органам оцінки відповідності будь-якої форми власності права видачі сертифікатів, які посвідчують сортові якості насіння для категорії сертифіковане насіння.