Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про Національну комісію що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

21 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №6055 про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Мета законопроєкту – виконання Україною зобов’язань як сторони Угоди про Асоціацію та учасниці зовнішньополітичної ініціативи «Східне Партнерство». Цей законопроєкт також є важливим на шляху інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Законопроєкт передбачає створення передумов сталості державного регулюючого впливу на діяльність суб’єктів природних монополій у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку через рішення регуляторного органу. Це дозволить уникнути різких коливань в умовах господарювання суб’єктів, діяльність яких регулюється цим регуляторним органом, зробить таку діяльність прогнозованою на більш тривалий термін, а це є одним з основних важелів для ефективного функціонування електронних комунікацій як базової галузі цифрової економіки України. Впровадження законопроєкту створить умови для забезпечення безпеки та досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку і держави.

Законопроєкт пропонує прозоре призначення членів регуляторного органу на відкритих конкурсних засадах, встановити незалежність регуляторного органу в прийняті ним компетентних рішень, запровадити відкритість та гласність процесу державного регулювання, з огляду на Конституцію України та прийняті Конституційним Судом України Рішення в частині порядку створення регуляторного органу, призначення їх членів та їх місця в системі органів влади в Україні.

Законопроєкт складається з трьох розділів, статтями яких встановлюються особливості організації діяльності регуляторного органу, його функції та повноваження, порядок підготовки актів регуляторного органу, особливості здійснення контролю на ринках електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.