Основні підсумки семінару «Незалежність регуляторного органу в телекомунікаційному секторі: рішення в ЄС та в Україні»

За підтримки проєктів ЄС «Association4U» та «EU4Digital» було проведено семінар «Незалежність регулятора ринку телекомунікаційних послуг: шляхи забезпечення в ЄС та в Україні».Створення незалежного національного регуляторного органу у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) (НРО) має першочергове значення для розвитку державного та приватного секторів у будь-якій країні, оскільки значущість телекомунікацій для сучасних національних економік та рівень торгівлі телекомунікаційними послугами постійно зростають.

Не існує єдиної інституційної моделі НРО в ЄС та за його межами, бо інституційна структура кожного регулятора, повноваження, компетенції, ступінь автономії, склад та багато інших аспектів залежать від правової, політичної та інституційної бази країни. Тим не менш, існують чіткі принципи ЄС щодо незалежності регулятора (інституційної, фінансової, операційної/функціональної, а також достатніх фінансових і людських ресурсів) для того, щоб створити та захистити належну нормативно-правову базу, яка стосується системи управління такого регулятора в ЄС. 

Дотримання цих принципів та практик ЄС в Україні дозволить національному регулятору у сфері телекомунікацій досягти низки переваг – просувати інтереси користувачів послуг зв'язку, стимулювати конкуренцію та інновації на ринках електронних комунікацій та поштових послуг, забезпечувати конкурентно-орієнтоване управління обмеженими ресурсами (радіочастотним спектром, ресурсами нумерації та відповідними технічними ресурсами), щоб заохочувати ефективні інвестиції в мережі та інфраструктуру та сприяти розвитку високошвидкісному зв'язку. 

Аналіз прогалин у законодавстві, проведений регіональним проєктом EU4Digital, що фінансується ЄС, показав, що, в Україні НРО (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ)) існує з 2011 року, однак, залишається кілька ключових прогалин щодо його незалежності та ефективності роботи (достатніх повноважень), усунення яких вимагає приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб відповідати вимогам незалежно функціонуючого НРО.

Для забезпечення ефективної фінансової, функціональної та інституційної незалежності НРО необхідно дотримуватися наступних критеріїв:

Критерії управління:

 • НРО має бути юридично та операційно незалежною установою з відповідними повноваженнями щодо прийняття рішень. НРО повинен мати можливість запобігати втручанню будь-яких зацікавлених сторін та балансувати їхні інтереси – уряду, споживачів та постачальників послуг.

 • Необхідно визначити повноваження НРО щодо законодавчої ініціативи. Потрібно визначити та залучити органи, які б мали право оскаржувати рішення НРО, та запровадити процедуру такого оскарження.

 • Процес консультацій щодо нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій повинен здійснюватися НРО у відкритий, прозорий та інклюзивний спосіб. Потенційна реєстрація нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції та будь-які консультації з державними органами не можуть означати будь-яких змін до тексту нормативно-правового акту або спричиняти затримки в його прийнятті. НРО має здійснювати свої повноваження незалежно, і тільки незалежні апеляційні органи (суд) мають право призупиняти або скасовувати його рішення.

 • Законодавча база має визначати чіткі процедури та умови прийняття на роботу, призначення та звільнення керівника чи членів колегіального органу, що виконує цю функцію, а також терміни перебування на посаді. Слід уникати політичного впливу при прийомі на роботу, призначенні та звільненні.

 • Необхідно запровадити повноваження щодо вирішення спорів та ввести їх в дію.

Повноваження та обов'язки:

 • НРО повинен мати повноваження та обов'язки щодо ринку, управління обмеженими ресурсами, захисту прав споживачів та універсальних послуг. При виконанні цих регуляторних повноважень НРО має бути захищено від отримання вказівок з боку політичних гравців, органів державної влади та від гравців ринку.

Бюджет:

 • НРО має бути забезпечений надійним, достатнім, диверсифікованим і передбачуваним джерелом фінансування. НРО повинен мати автономію щодо формування та виконання свого бюджету.

Основні підсумки:

 • У разі процесу інституційного реформування НРО в Україні необхідно забезпечити безперервність та сталість у процесі регулювання сфери електронних комунікацій України.

 • У разі цього процесу необхідно також забезпечити збереження прав, гарантій та обов’язків членів колегіального органу, щоб уникнути інституційного вакууму. Необхідно забезпечити прозорість і визначеність законодавства, щоб гарантувати, що призначений керівник та члени колегіального органу будуть продовжувати виконувати свої відповідні повноваження в новоствореному/реформованому НРО до завершення їх терміну. 

 • Проєкт Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (№6055) у його останній редакції, у разі прийняття, створить юридично та операційно незалежну установу з повноваженнями приймати рішення. У цій редакції усунено переважну більшість недоліків, які були в попередніх редакціях. Кілька питань, що залишилися, щодо відповідності стандартам незалежності НРО, які містяться в законодавстві ЄС, випливають із конституційних та правових традицій України, що склалися. Триває обговорення між зацікавленими сторонами на політичному та експертному рівні щодо узгодження відповідних правових та інституційних рішень зі стандартами та найкращою практикою ЄС. 

 • Україна не єдина країна, яка проходить інституційну реформу, багато країн ЄС та країн Східного партнерства постійно реформуються, щоб пристосуватися до мінливих обставин відповідно до ключових принципів незалежності НРО та вчитися на кращому досвіді ЄС. Є досвід, на якому можна вчитися, особливо щоб уникнути будь-яких прогалин у законодавстві під час переходу від старої до нової нормативної бази – важливо забезпечити безперервність та сталість процесу регулювання у сфері телекомунікацій України. 

Додатки:

 • Додаток 1 Аналіз прогалин у законодавстві (EU4Digital).

 • Додаток 2 Аналіз відповідності проєкту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (№6055) вимогам законодавства Європейського Союзу/УА (Association4U).

 • Додаток 3 Короткий огляд питань, окреслених в Оцінюванні відповідності проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України» актам права Європейського Союзу/ зобов’язанням за Угодою про асоціацію

 • Додатки 4-5 Презентації спікерів Семінару