Євроінтеграційні рішення Уряду: захист прав інтелектуальної власності, енергоефективність, охорона довкілля, енергетика тощо

Сьогодні, 23 грудня Кабінет Міністрів України провів ще одне євроінтеграційне засідання, під час якого урядовці ухвалили та підтримали низку рішень, спрямованих на виконання міжнародних зобов’язань України.

«Започатковані євроінтеграційні засідання Уряду та Верховної Ради демонструють свою ефективність. Наразі виконання Угоди про асоціацію з ЄС вже становить 61%, – зазначила Віцепрем‘єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. – Ми продовжимо і надалі традицію євроінтеграційних днів задля пришвидшення виконання Угоди, наближення України до європейських норм та глибшої інтеграції до Євросоюзу». 

Серед підтриманих Урядом законопроєктів та ухвалених євроінтеграційних рішень, зокрема такі:

  • Захист прав інтелектуальної власності 

Уряд підтримав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності». Документ спрямований на досягнення європейського рівня захисту прав інтелектуальної власності та удосконалення захисту прав інтелектуальної власності у судовому порядку. Також підтримали законопроєкт «Про географічні зазначення спиртних напоїв». Цей документ має на меті запровадження європейських стандартів до спиртних напоїв, що спростить доступ українських спиртних напоїв до ринку ЄС, а також забезпечує виконання Угоди про асоціацію в частині правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв.

  • Енергоефективність

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель». Документ допоможе усунути бар’єри на шляху широкомасштабної реалізації проєктів з впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації житлових та громадських будівель, зокрема у випадках надання державної підтримки на їх реалізацію.

  • Енергетика

Ухвалили постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль». Мета – виконання вимог щодо розмежування діяльності операторів систем передачі, виробників та постачальників електричної енергії відповідно до міжнародних зобов’язань у рамках виконання Третього енергетичного пакета ЄС.

  • Охорона довкілля та захист здоров’я громадян

Законопроєкт «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів», спрямований на створення та функціонування Реєстру, створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про стан довкілля для органів влади та надання кожному громадянину доступу до такої інформації. Крім того, Уряд підтримав законопроєкт «Про водовідведення стічних вод населених пунктів», який впроваджує необхідні умови для реалізації прав громадян на отримання якісного водовідведення при одночасному зменшенні негативного впливу стічних вод на довкілля.

  • Технічне регулювання

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання будівельної продукції на ринку». Рішення врегулює низку ключових питань у будівельній сфері, зокрема декларування показників будівельної продукції, забезпечення та контроль за якістю будівельної продукції відповідно до європейських стандартів.

Уряд  затвердив технічні регламенти щодо вимог до екодизайну для твердопаливних котлів, вентиляційних установок, зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок, а також технічний регламент суден і водних мотоциклів. Такі рішення забезпечують дотримання норм екологічної безпеки як для здоров’я людини, так і для довкілля, імплементують європейські стандарти.

Окрім того, Уряд уповноважив Віцепрем‘єр-міністерку Ольгу Стефанішину підписати дві угоди з ЄС. Йдеться про про внесення змін до Угоди про фінансування заходу «Програма технічного співробітництва 2019» та Угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки.

Підписання першої угоди дозволить продовжити фінансування у розмірі 2 млн євро з боку Європейської Комісії на розвиток спроможності органів державної влади в імплементації Угоди про асоціацію у сфері транспорту.

Мета – покращення зв'язку та сумісності різних видів транспорту, зниження вартості транспортних послуг та активізація торгівлі.

Підписання Угоди щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Україною та ЄС необхідне для започаткування проєкту, бюджет якого складає 6,5 млн євро та який сприятиме удосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів.