Оцінка впливу на довкілля в лісовому господарстві відповідатиме міжнародним стандартам

Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило «Методичні рекомендації з розробки звіту з оцінки впливу на довкілля в галузі лісового господарства». Цей документ встановить стандарт якості у процедурі оцінки впливу на довкілля.

Про це повідомляє Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

 

 

Методичні рекомендації допоможуть імплементувати Закон «Про оцінку впливу на довкілля» і налагодити підприємствам лісового господарства процес збору, аналізу та узагальнення інформації, потрібної для якісної оцінки впливу суцільних і поступових рубок на довкілля. Українці отримають інструмент для перевірки якості оцінки впливу на довкілля.

Методичні рекомендації акцентують увагу на чинники, що найбільше зазнають впливу: біологічне різноманіття, ґрунти, поверхневі води, рекреаційно-оздоровчий і туристичний потенціал у регіоні – і пропонують підхід до оцінки впливів на такі чинники.

Крім того, рекомендації пропонують кращі заходи і сталі практики для зменшення впливу на довкілля від лісогосподарської діяльності. Дотримуючись цих рекомендацій, підприємства лісового господарства можуть підняти якість процедури оцінки впливу на довкілля, яку вони проходять, на принципово новий рівень, що відповідає міжнародним стандартам.

У звітах з оцінки впливу на довкілля стане доступною для суспільства важлива і корисна екологічна інформація:

  • актуальні показники лісового фонду і точні вказівки місць суцільних рубок по регіонах,
  • стан ґрунтів на землях лісогосподарського призначення,
  • вплив лісогосподарської діяльності на довкілля,
  • фауна і флора лісів,
  • ступінь залісненості у басейнах малих річок та ін.

Наразі лісогосподарська галузь розпоряджається майже 16% земель України, вкритих лісами. Кожен лісгосп розпоряджається тисячами гектарів земель і лісів. Рішення, прийняті у галузі, позначаються на екологічній стабільності у регіонах. Лісогосподарські заходи, в тому числі суцільні і поступові рубки, значно впливають на стійкість лісів, змінюють їхній рослинний і тваринний світ, можуть як покращувати, так і погіршувати стан лісових ґрунтів. Наслідками неправильно спланованих рубок можуть стати несприятливі зміни водності і погіршення якості води у річках.

Віднині фактичну діяльність та викликані нею зміни у довкіллі можна буде перевіряти на відповідність заявленим у звіті з оцінки впливу на довкілля параметрам. Завдяки методичним рекомендаціям в Держекоінспекції з’являться об’єктивні критерії і засоби для контролю за діяльністю лісогосподарських підприємств, а в громадськості - для громадського контролю та моніторингу довкілля.

Рекомендації в цілому можуть також застосовуватися для оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності «Лісорозведення», а їхні окремі положення, що стосуються оцінки впливу на ґрунти, поверхневі води і біорізноманіття, - і в інших галузях.

Нагадаємо, законність заготівлі деревини у 16 областях можна перевірити онлайн.