Опубліковано оновлений План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Опублікована постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” від 20 листопада 2019 року № 1005, яку було підготовлено з метою забезпечення безперервності процесу виконання зобов’язань України протягом всього періоду дії Угоди, доступності інформації про виконання Угоди, чіткості механізмів реагування та вжиття невідкладних заходів, необхідних для забезпечення належного виконання положень Угоди.

Оновлений план враховує поглиблення двосторонніх відносин Україна – ЄС та низку ухвалених двосторонніми органами асоціації рішень за останні три роки. План заходів спрямований на виконання цілей Програми діяльності Уряду, а саме досягнення відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі.

Постанову розроблено на основі системи збалансованих показників – скоркард (таблиць моніторингу виконання Угоди) за відповідними напрямками Угоди. Зазначені скоркарди, включно з їх форматом та змістовним наповненням, були узгоджені заінтересованими органами державної влади. Даний напрям роботи відбувається в рамках підтримки нової єдиної та комплексної інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання Угоди – “Пульс Угоди”, яка нещодавно була оприлюднена: http://pulse.eu-ua.org/

Ознайомитись з оновленим Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС можна за посиланням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-planu-zahodiv-z-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-t201119