Рада ухвалила закон про антикорупційний суд

Як повідомляється на сайті Ради, законопроект №7440 в цілому підтримали 315 депутатів.

Сьогодні депутати визначили засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду (ВАС) – спеціалізованого суду у системі судоустрою, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності, а також особливості проведення конкурсу на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

За законом, Вищий антикорупційний суд здійснюватиме правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності), а також шляхом здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, на посаду судді антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим законом "Про судоустрій та статус суддів", а також володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог:

має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;

має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Не може бути призначений суддею Вищого антикорупційного суду особа, яка упродовж десяти років, що передують призначенню працювала/проходила службу в органах прокуратури, внутрішніх справ, Національної поліції, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті.

Також не може бути призначена людина, що обіймала політичні посади, мала представницький мандат; упродовж останніх п'яти років входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; входила до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Крім того, не може стати суддею антикорупційного суду, яка була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності законом "Про відновлення довіри до судової влади в Україні"; входила до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до закону "Про публічні закупівлі"; яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, була позбавлені права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або яка мала судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості.

Додаткові гарантії безпеки суддів антикорупційного суду

Як повідомляє РБК-Україна суддям антикорупційного суду надаються додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їхніх сімей, близьких осіб та збереження їхнього майна. Такому судді, а у разі потреби за його заявою також членам його сім’ї, надається цілодобова охорона. За заявою судді Вищого антикорупційного суду цілодобова охорона може надаватись також його близьким особам. За заявою судді Вищого антикорупційного суду здійснюється цілодобова охорона особистого або службового житла судді. Житло судді Вищого антикорупційного суду оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації. Охорону судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї, а також охорону житла судді забезпечує Служба судової охорони.

Громадська рада міжнародних експертів

Метою сприяння ВККСУ у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів антикорупційного суду критеріям професійної етики, доброчесності, наявності бездоганної ділової репутації, знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, утворюється Громадська рада міжнародних експертів. При цьому Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання. У раду увійдуть шість членів (спочатку планувалося сім). Розмір винагороди члена Громадської ради міжнародних експертів встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного суду. Члени Громадської ради міжнародних експертів, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.

Право вето ради міжнародних експертів

Зокрема, вето ради міжнародних експертів при призначенні суддів зможуть подолати більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ) і ради міжнародних експертів.

Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів ради міжнародних експертів (тобто, не менше трьох осіб).