Україна продовжує співголовувати в європейському просторі вищої освіти

Міністерство освіти і науки України провело засідання правління Групи супроводу Болонського процесу та Редакційного комітету з підготовки Римського Комюніке. Через поширення коронавірусу та карантин уперше ключові заходи Болонського процесу пройшли у форматі онлайн-конференції.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж 2 днів представники країн Болонського процесу та консультативних членів обмінювались баченням на відповідь викликам майбутнього Європейського простору вищої освіти в умовах глобальної невизначеності та ролі вищої освіти. Серед ключових тем зустрічі – переосмислення сутності університету, методик і методів викладання, інклюзивність доступу до цифрових можливостей здобуття вищої освіти, запровадження гнучких освітніх траєкторій, збереження фундаментальних цінностей вищої освіти.

До засідання долучилися представники таких інституцій: Європейської Комісії, Ради Європи, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації закладів вищої освіти, Європейської асоціації студентів.

Незважаючи на виклики, що стоять наразі перед світовою спільнотою, Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання співголовування на високому рівні. Протягом наступних декількох місяців члени Редакційного комітету з підготовки Римського Комюніке проведуть серію додаткових консультацій в режимі онлайн. 

Довідково.

Болонський процес — це міжурядова співпраця з реформування систем вищої освіти країн-членів Європейського простору вищої освіти. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році, коли була підписана Болонська декларація. Україна стала членом Болонського процесу у 2005 році. На сьогодні 48 країн є учасниками Європейського простору вищої освіти. Діяльність Болонського процесу базується на принципі ротації двох країн Болонського процесу, які співголововують в Європейському просторі вищої освіти протягом 6 місяців, забезпечуючи у такий спосіб збалансованість та демократичність прийняття рішень серед 48 країн Болонського процесу. У 1-му півріччі 2020 року співголовування в Європейському просторі вищої освіти забезпечують Україна та Хорватія.