В Україні скорочують загальний обсяг викидів

Україна дотримується взятих зобов’язань щодо скорочення загального обсягу викидів, – про це йдеться у звіті за 2022 рік щодо виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок та дотримання зобов’язань у межах членства в Енергетичному Співтоваристві щодо скорочення загального обсягу викидів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, оператори ТЕС, ТЕЦ та великих котелень, які розташовані на підконтрольній території України і мають зобов’язання стосовно щорічного планового скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, минулого року здійснили емісію 40,1 тис. т пилу, 203,7 тис. т діоксиду сірки та 34,5 тис. т оксидів азоту, що відповідно на 47,1%, 43,3% та 56,1% менше дозволених граничних обсягів. 

Подальше виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) тісно пов’язане з реалізацією програм комплексної модернізації спалювальних установок і спорудженням нових генеруючих потужностей, що замінять застарілі виробничі фонди. 

Довідково

Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 796-р, є програмним документом Уряду, спрямованим на поступове зменшення викидів шкідливих речовин у повітря, реалізацію інвестиційних проєктів зі встановлення обладнання для очищення відхідних газів і досягнення спалювальними установками європейських нормативів викидів згідно з Директивою 2010/75/ЄС «Про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю)».

Міністерство енергетики України є органом влади, що здійснює координацію виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.

Оператори великих спалювальних установок, включених у додаток 2 до НПСВ, мають протягом строку дії документа забезпечити зменшення викидів пилу у 20 разів порівняно з рівнем викидів у 2018 році, діоксиду сірки – у 40 разів та оксидів азоту – у 4 рази.