Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації

21 березня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 6405 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою розвитку авіації загального призначення, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації». 

Його метою є спрощення доступу на ринки авіаційних перевезень і послуг із наземного обслуговування, а також підвищення рівня безпеки авіації шляхом адаптації законодавства України до законодавства ЄС у цій сфері. 

Документ спрямований на оновлення законодавства України у зв’язку із:

  • внесенням змін до додатків до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, 

  • внесенням змін до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), 

  • ухваленням Регламенту (ЄС) № 2018/1139 від 4 липня 2018 року щодо загальних правил в галузі цивільної авіації та створення Європейського агентства з безпеки польотів.

Ухвалений законопроєкт передбачає виключення положень Повітряного кодексу України щодо: 

  • отримання прав на експлуатацію повітряних ліній українськими авіаперевізниками на виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, авіаційних перевезень в інших державах, а також українськими та іноземними авіаперевізниками на здійснення чартерних повітряних перевезень в межах України; 

  • отримання сертифіката відповідності підприємствами та організаціями, які здійснюють наземне обслуговування в галузі цивільної авіації - відповідність вимогам до надання послуг з наземного обслуговування пропонується запровадити за декларативним принципом; 

  • сертифікації суб’єктів, що провадять діяльність, пов'язану з наданням послуг з продажу повітряних перевезень вантажів, у тому числі небезпечних та суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, а також суб’єктів, що здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень; 

  • необхідності отримання від уповноваженого органу з питань цивільної авіації дозволу на виліт цивільного повітряного судна з аеродрому України, приліт повітряного судна до аеродрому України або на проліт територією України. 

Також законопроєкт передбачає зміни до Повітряного кодексу України в частині: 

  • ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом шляхом приведення у відповідність до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 

  • регламентації проведення перевірок з питань цивільної авіації; 

  • спрощення процедури видачі уповноваженим органом з питань цивільної авіації сертифіката льотної придатності і дозволу на виконання польотів для окремих імпортованих в Україну повітряних суден - це створить додаткові умови для розвитку авіації загального призначення (авіація, що не використовується для здійснення комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт).

Законопроєкт передбачає звільнення від сплати судового збору за подання позовів щодо стягнення штрафів за правопорушення у галузі цивільної авіації, які вчинені суб’єктами авіаційної діяльності на тимчасово окупованій території. Це дозволить підвищити рівень безпеки авіації та відшкодувати державі суми штрафів, накладених за численні порушення порядку використання повітряного простору України іноземними суб’єктами авіаційної діяльності за період тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та сприятиме попередженню таких правопорушень в майбутньому.

Дерегуляція господарської діяльності у сфері авіаційних перевезень позитивно вплине на інтереси авіаперевізників та інших суб’єктів авіаційної діяльності.