Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до законодавства щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю

30 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5344-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю». 

Законопроєкт спрямований на створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом впровадження апробованих в інших країнах підходів до розвитку стимулюючих механізмів для роботодавців, розширення можливостей для осіб з інвалідністю.

Законопроєкт передбачає: 

 • запровадження сплати цільового внеску замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування. Внесок передбачається у меншому розмірі, порівняно із розміром адміністративно-господарських санкцій, але обов’язок із його сплати встановлюється для усіх категорій роботодавців як приватного, так і публічного сектору;

 • розширення категорій підприємств, які можуть користуватися фінансовою підтримкою для створення підприємств трудової інтеграції та підприємств захищеного працевлаштування; 

 • можливість набуття статусу підприємства трудової інтеграції для будь-якого суб’єкта господарювання за умови відповідності законодавчо визначеним критеріям;

 • можливість заснування підприємств захищеного працевлаштування, які матимуть на меті не отримання прибутку, а забезпечення працевлаштування осіб із важкими формами обмежень функціонування;

 • однакове законодавче зобов’язання з працевлаштування осіб з інвалідністю для роботодавців приватного та публічного секторів; 

 • створення спеціального фонду державного бюджету шляхом накопичення внесків роботодавців з метою сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Кошти спецфонду будуть цільово витрачатися виключно на реалізацію заходів із працевлаштування осіб з інвалідністю;

 • встановлення відповідальності роботодавця за нецільове використання коштів фонду з соціального захисту осіб з інвалідністю у подвійному розмірі від суми коштів, які були використані не за цільовим призначенням;

 • впровадження підходу щодо гарантованого для працівника збереження трудових відносин з роботодавцем, де з працівником трапився нещасний випадок на виробництві/професійне захворювання;

 • обов’язкове надання особам з інвалідністю соціальних послуг (соціального супроводу на робочому місці, персонального асистента, перекладу жестовою мовою та інші);

 • стимули для залучення приватних агенцій працевлаштування до механізму сприяння зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю;

 • осучаснення норм Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» із враховуванням інтересів як осіб з інвалідністю, так і роботодавців. 

Ухвалення законопроєкту забезпечить реалізацію особами з інвалідністю свого права на працю, що гарантується їм Конституцією України, Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенцією Міжнародної Організації праці 1983 року про професійну реабілітацію та зайнятість осіб з інвалідністю № 159, які є частиною національного законодавства.

За результатами реалізації законопроєкту планується досягти більшої зайнятості осіб з інвалідністю, збільшити кількість цільових надходжень до державного бюджету для соціального захисту людей з інвалідністю, розвантажити судову систему України від усіх спорів, пов’язаних із стягненням адміністративно-господарських санкцій за невиконання квоти на працевлаштування, зменшити кількість державних видатків на судові витрати.