Верховна Рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроєкт про водовідведення стічних вод населених пунктів

Сьогодні, 1 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт № 6478 «Про водовідведення стічних вод населених пунктів».

Мета – забезпечення необхідними умовами для реалізації прав громадян на отримання якісного централізованого та нецентралізованого водовідведення при одночасному зменшенні негативного впливу стічних вод на довкілля.

Водовідведення – один з ключових елементів інфраструктури населених пунктів, стан якого впливає на якість життя населення та розвиток промисловості регіонів. Функціонування системи водовідведення зачіпає інтереси кожного мешканця і кожного суб’єкта господарювання в Україні.

Наразі питання водовідведення частково враховано в Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». Але питання нецентралізованого водовідведення в Україні не врегульовано жодним нормативно-правовим актом.

Разом з тим підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зобов’язує Україну привести законодавство у відповідність з вимогами ЄС.

Таким чином, на виконання вимог Директиви Ради 91/271/ЄЕС «Про очистку міських стічних вод» від 21 травня 1991 року розроблено проєкт Закону, ухвалення якого забезпечить створення необхідних умов для ефективної роботи складових системи водовідведення та у правовому полі врегулює відносини між суб’єктами господарювання з водовідведення та споживачами послуг з одного боку та підприємствами та органами державного нагляду і контролю у сфері охорони довкілля з іншого боку.

Законопроєкт «Про водовідведення стічних вод населених пунктів», розроблений Мінрегіоном, визначає:

  • суб’єкти відносин; 
  • об’єкти правового регулювання; 
  • принципи державної політики;  
  • гарантії прав споживачів у сфері водовідведення;  
  • повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  
  • вимоги до місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту; 
  • обов’язки суб’єктів відносин у сфері водовідведення.