Виконання 7-ми рекомендацій Єврокомісії: Парламент підтримав удосконалення процедури відбору кандидатів у судді КСУ

13 грудня Верховна Рада України проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроєкт №7662  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах». «ЗА» проголосували 245 народних депутатів.

Цей законопроєкт також спрямований на виконання однієї з семи рекомендацій Європейської Комісії, які Україна отримала при набутті статусу кандидата на членство в ЄС.

Мета законопроєкту – удосконалити відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.

Документ передбачає залучити до проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів, яка буде сприяти суб’єктам, які призначають суддів Конституційного Суду, у оцінці моральних якостей і рівня компетентності в сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду. 

Дорадчу групу пропонується утворити у складі шести осіб. Протягом перехідного періоду у 6 років до її складу увійдуть по одній особі за пропозиціями Президента України, Верховної Ради України та з’їзду суддів України. Ще трьох членів буде призначати Кабінет Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції, а також Європейської комісії “За демократію через право”. 

Після завершення перехідного періоду замість міжнародного елементу делегувати членів до складу Дорадчої групи будуть Національна академія правових наук України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, а також збори представників громадських об'єднань, які протягом останніх п’яти років здійснюють діяльність у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції. 

Законопроєкт встановлює правила та процедури призначення членів до складу Дорадчої групи кожним суб’єктом її формування, загальні положення про статус та діяльність Дорадчої групи. Вимоги до члена Дорадчої групи є високими (стаж у сфері права понад 20 років). 

Збережно обов’язок проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду судді КСУ відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, що не відповідають визначеним законодавством вимогам для зайняття посади, такий кандидат припиняє участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України.

Дорадча група експертів спочатку здійснюватиме оцінку моральних якостей кандидатів на посаду судді КСУ, а згодом висловить свою оцінку щодо рівня їх компетентності у сфері права. З цією метою Дорадча група розробляє методологію оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права з урахуванням кращих міжнародних стандартів і практик (у тому числі щодо відбору суддів Європейського суду з прав людини, суддів Суду справедливості Європейського Союзу тощо). Якщо за наслідками оцінки моральних якостей кандидат отримає три та менше голосів «за» від членів Дорадчої групи експертів, йому присвоюється оцінка «не відповідає» і кандидат вважається таким, що не пройшов відповідний етап конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду. Це також означає, що три міжнародні експерти Дорадчої групи зможуть припиняти участь відверто недоброчесних кандидатів.

Важливо, що у разі рівного розподілу голосів “за” і “проти” стосовно оцінки моральних якостей кандидата, він також буде отримувати оцінку “не відповідає”, припиняючи участь у конкурсі.

Щодо оцінки професійної компетентності кандидатів, Дорадча група буде надавати їм оцінки “найбільше відповідає”, “відповідає” та “не відповідає”. Всі кандидати, які відповідають високим моральним якостям та отримали оцінку від Дорадчої групи за професійною компетентністю, зможуть претендувати на призначення суддею КСУ.

Для забезпечення своєї діяльності Дорадча група зможе залучати до своєї роботи експертів та фахівців, включаючи експертів від міжнародних організацій. Дорадча група при оцінці кандидатів також зможе враховувати відгуки та аналітику, отримані від громадських організацій стосовно кандидатів, за умови, що така інформація не буде анонімною. 

Під час проведення конкурсного відбору проектом прямо заборонено залучення у будь-якій формі громадян держави, визнаної згідно з законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, а також громадських засновниками яких є такі особи. об’єднань. 

Крім того, під час проведення конкурсного відбору суб’єкти призначення суддів КСУ, а також Дорадча група відтепер мають враховувати положення Закону України «Про забезпечення рівних прав можливостей жінок і чоловіків».