Завершився додатковий конкурс з відбору представників та експертів від України до комітетів «Горизонт 2020»

admin

У МОН відбулося засідання Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

На конкурс було надіслано близько 60 заявок від кандидатів у представники та експерти від України до програмних комітетів "Горизонт 2020". Усі надіслані пакети документів пройшли адміністративну перевірку на відповідність вимогам, зазначеним у Порядку проведення конкурсу, затвердженого наказом МОН від  23.06.2017 р. № 919 (зареєстрований в Мін’юсті 19.07.2017 р. за № 876/30744).

Члени Комісії на засіданні розглянули кандидатури, чиї пакети документів оформлені та укомплектовані відповідно до вимог. Прийнято рішення про відбір представників та експертів до низки комітетів.

Програмний комітет "Науково-дослідницькі інфраструктури":

 • Салига Юрій Тарасович, завідувач лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України – представник;
 • Гороховатська Марина Ярославна, учений секретар Національної академії наук України – експерт.

Програмний комітет "Інформаційні та комунікаційні технології":

 • Кульчицький Іван Іванович, президент ГО "Агенція Європейських Інновацій" – представник;
 • Субботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного університету – експерт.

Програмний комітет "Космос":

Коваленко Євген Юрійович, викладач Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – експерт;

Програмний комітет "Продовольча безпека; сталий розвиток сільського та лісового господарства; морські, приморські ресурси та внутрішні води; біоекономіка":

 • Блюм Ярослав Борисович, завідувач філії біології клітини та біоінженерії Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України" – представник;
 • Іваніна Вадим Віталійович, завідувач відділу агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України – представник;
 • Герілович Антон Павлович, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" – експерт;
 • Шевченко Ігор Аркадійович, директор Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України – експерт.

Програмний комітет "Клімат, навколишнє середовище, ефективне використання ресурсів і сировини":

 • Скоропад Олег Михайлович, Надзвичайний і Повноважний Посол, старший радник, проектний менеджер Українського гідрометеорологічного центру – представник.

Програмний комітет "Європа у мінливому світі – інклюзивні, інноваційні та свідомі суспільства":

 • Локшина Олена Ігорівна, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України – представник.

Програмний комітет "Нанотехнології, нові матеріали, біотехнології, передові промислові виробництва":

 • Мельничук Максим Дмитрович, голова спеціалізованих вчених рад за спеціальностями "біологічні та сільськогосподарські науки" і "біотехнологія (сільськогосподарські науки)" Національного університету біоресурсів та природокористування України – експерт.

Програмний комітет "Європейський дослідницький простір":

 • Шахбазян Карина Суренівна, учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій Національної академії наук України – експерт.
 • 26 січня 2018 р. на офіційному веб-сайті МОН буде розміщено оголошення про додатковий конкурс у зв’язку з необранням достатньої кількості представників та експертів до частини програмних комітетів.
Рубрика: