ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (статті 461-470) передбачає створення спільних органів. Спільні органи асоціації - це, зокрема, Рада асоціації, Комітет асоціації, Парламентський комітет асоціації та Платформа громадянського суспільства.

Політичний діалог і діалог із питань політики на найвищому рівні між Сторонами відбувається на рівні самітів за участі Президента України та керівництва Європейського Союзу.

Рада асоціації утворена відповідно до статті 461 Угоди з метою здійснення моніторингу і контролю виконання Угоди та перегляду функціонування Угоди у світлі її цілей. Також, Рада асоціації може розглядати важливі питання, що виникають в рамках цієї Угоди, та будь-які інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес. Засідання Ради асоціації проводяться регулярно на рівні міністрів.

Комітет асоціації, утворений відповідно до статті 464 Угоди, є допоміжним органом Ради асоціації та найвищим органом асоціації на експертному рівні. Комітет асоціації складається з представників міністерств, головним чином, на рівні заступників міністрів з питань європейської інтеграції. Засідання проводяться щонайменше один раз на рік і коли цього вимагають обставини.

Відповідно до статті 466 Угоди Комітету асоціації надають допомогу підкомітети. У рамках Комітету асоціації діє два підкомітети: Підкомітет з питань свободи, безпеки та юстиції та Підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва, утворені згідно з рішенням № 2/2014 Ради асоціації між Україною та ЄС від 15 грудня 2014 року.

Комітет асоціації у торговельному складі створено відповідно до статті 465(4) Угоди з метою розгляду всіх питань, пов’язаних з Розділом IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»). До Комітету асоціації у торговельному складі входять посадові особи вищого рівня від України та Європейської Комісії, які відповідають за торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею. Засідання проводяться щонайменше раз на рік і коли цього вимагають обставини.

В рамках Комітету асоціації у торговельному складі також діють чотири підкомітети:

  • Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами;
  • Підкомітет митного співробітництва;
  • Підкомітет з питань географічних зазначень;
  • Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку.

Парламентський комітет асоціації утворений відповідно до статті 467 Угоди як форум для членів Верховної Ради України і Європейського Парламенту для проведення засідань та обміну думками. Засідання Парламентського комітету асоціації відбуваються двічі на рік.

Платформа громадянського суспільства створена відповідно до статті 469 Угоди з метою інформування громадянського суспільства сторін про виконання Угоди та врахування їхнього внеску для її виконання. Кожна зі сторін Платформи громадянського суспільства формується у складі 15 осіб, які репрезентують три сектори: професійних спілок, роботодавців та інших організацій громадянського суспільства.

З метою належної організації з Української Сторони діяльності Ради асоціації та Комітету асоціації прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2014 р. №700.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. №646 затверджено Порядок організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. №84 встановлено, що рішення і рекомендації Ради асоціації і Комітету асоціації, у тому числі рішення і рекомендації Комітету асоціації у торговельному складі, розміщуються на Урядовому порталі, а також публікуються в Офіційному віснику України в десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів.

Рішенням № 1/2014 Ради асоціації між Україною та ЄС від 15 грудня 2014 р. затверджено регламенти Ради асоціації та Комітету асоціації і його підкомітетів.

Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 15 червня 2015 р. №831 затверджено Положення про Українську частину Парламентського комітету асоціації.

Регламент Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС прийнято членами Європейського економічного і соціального комітету та представниками громадянського суспільства України під час установчого засідання 16 квітня 2015 року.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції згідно з підпунктом 14 пункту 4 Положення про Урядовий офіс, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. №759, забезпечує проведення спільних засідань Ради асоціації між Україною та ЄС, Комітету асоціації між Україною та ЄС, підкомітетів і діалогів, робочих засідань їх української частини, виконує функції секретаріату української частини зазначених органів, а також бере участь у проведенні спільних засідань та засідань української частини інших двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди та інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції. Крім того, відповідно до підпункту 15 пункту 4 Урядовий офіс також забезпечує взаємодію членів двосторонніх органів асоціації з Української Сторони та організовує проведення щокварталу зустрічей за участю Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, з представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна — ЄС.