Парламентський комітет асоціації

Основне

Роль: політичний діалог на парламентському рівні.​
Склад: складається з членів Європейського парламенту з однієї сторони та Верховної Ради України з іншої.​
Головування: відбувається почергово, головою делегації Європейського парламенту та Верховної Ради України відповідно.​
Перше засідання відбулось 24-25 лютого 2015 р.​
Місце проведення: відбуваються як правило двічі на рік почергово в Україні та ЄС.​
Вебсторінка: Комітет з питань європейської інтеграції; the European Parliament's Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee

Що робить Парламентський комітет асоціації?

Парламентський комітет асоціації утворений відповідно до статті 467 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як форум для членів Верховної Ради України і Європейського Парламенту для проведення засідань та обміну думками.

  • Парламентський комітет асоціації може запитувати у Ради асоціації інформацію стосовно виконання Угоди.
  • Парламентський комітет асоціації повинен бути поінформований про рішення та рекомендації Ради асоціації.
  • Парламентський комітет асоціації може надавати рекомендації Раді асоціації.

Склад

Парламентський комітет асоціації складається з одинакові кількості членів Верховної Ради України, з однієї сторони, та членів Європейського Парламенту, з іншої сторони. Члени Ради Асоціації, Ради міністрів ЄС, члени Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх дій можуть брати участь та виступати на засіданнях. Інші особи можуть бути запрошені для участі в засіданнях Співголовою.

У першому засіданні Парламентський комітет асоціації 24-25 лютого 2015 р. у Брюсселі взяли участь 32 народні депутати України, а також 32 депутати Європейського Парламенту. На засіданні також були присутні представники Уряду України, Представник України при ЄС, Представники Європейської Комісії, та Європейської служби зовнішніх дій. Засідання відкрили Голова Верховної Ради України В. Гройсман та Президент Європарламенту М. Шульц.

Як працює Парламентський комітет асоціації?

Засідання Парламентського комітету асоціації відбуваються двічі на рік по черзі у місці засідань Верховної Ради України та Європейського Парламенту. Парламентський комітет асоціації також може прийняти рішення про проведення виїзного засідання.

Не пізніше ніж за 7 календарних днів до чергового засідання Парламентського комітету асоціації проводиться засідання Української частини, яке також може проводитися за рішенням Голови Української частини або на вимогу не менш як третини народних депутатів України - членів Української частини. На засідання Української частини можуть запрошуватися представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівці з наукових та експертних установ і організацій тощо.

Під час кожного засідання Української частини ведеться протокол, що є офіційним документом, який відображає процес обговорення і підтверджує прийняття рішень Українською частиною. Протокол засідання підписує головуючий на її засіданні та секретар Української частини.

Голова делегації Європейського парламенту, Голови делегації Верховної Ради України (Співголови) та двоє заступників голів кожної делегації входять до Бюро Парламентського комітету асоціації. Бюро може ініціювати рекомендації Раді асоціації і приймає рішення більшістю у дві третини присутніх членів. Рекомендації вважаються прийнятими, якщо вони отримують підтримку більшості членів делегації Європейського Парламенту та більшості делегації Верховної Ради.

Співголови Парламентського комітету асоціації формують порядок денний засідань, який надсилається Членам за два тижні до запланованої зустрічі. Зустрічі проводяться публічно, за винятком випадків, коли співголови вирішують інше.

Відповідно до Статті 468 (4) Угоди про асоціацію, Парламентський комітет асоціації може створювати підкомітети парламентської асоціації. Метою підкомітетів Парламентської асоціації є поглиблення парламентського діалогу в певних сферах співробітництва.​

Проведені засідання:

На сьогодні відбулося чотирнадцять засідань Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС: