Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій​

Офіційний переклад українською мовою:

Регламент Комісії (ЄС) № 445/2007 від 23 квітня 2007 року про деякі детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2991/94 про встановлення стандартів для пастоподібних жирів і Регламенту Ради (ЄЕС) № 1898/87 про охорону позначень, використовуваних для реалізації молока та молочних продуктів (Кодифікована версія)​ (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Ради 2001/114/ЄС від 20 грудня 2001 року щодо деяких видів частково або повністю зневодненого консервованого молока, призначеного для споживання людиною​ (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Ради (ЄС) № 2991/94 від 5 грудня 1994 року про встановлення стандартів для пастоподібних жирів​ (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 110/2008 від 15 січня 2008 року про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89​ (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року про мед (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2001/113/ЄС від 20 грудня 2001 року про фруктові джеми, желе, мармелад і підсолоджене каштанове пюре, призначені для споживання людиною (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2002/57/ЄС від 13 червня 2002 року про реалізацію насіння олійних та прядивних культур (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради від 14 червня 1966 року про реалізацію насіння злаків (66/402/ЄЕС) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 року про деякі цукри, призначені для споживання людиною (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 року про фруктові соки та деякі подібні продукти, призначені для споживання людиною (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2012/12/ЄС від 19 квітня 2012 року про внесення змін до Директиви Ради 2001/112/ЄС про фруктові соки та деякі подібні продукти, призначені для споживання людиною (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 1999/4/ЄС від 22 лютого 1999 року про екстракти кави та екстракти цикорію (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/36/ЄC від 23 червня 2000 року про продукти з какао та шоколаду, призначені для споживання людиною (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2002/54/ЄС від 13 червня 2002 року про реалізацію насіння буряка (затверджений переклад українською мовою)

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 664/2014 від 18 грудня 2013 року на доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1151/2012 стосовно встановлення символів Союзу для охоронюваних зазначень походження, охоронюваних географічних зазначень і гарантованих традиційних особливостей та стосовно деяких правил щодо походження кормів і сировини, деяких процедурних правил і деяких додаткових перехідних правил (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 668/2014 від 13 червня 2014 року про встановлення правил застосування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1151/2012 про схеми якості для сільськогосподарських і харчових продуктів (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1151/2012 від 21 листопада 2012 року про схеми якості для сільськогосподарських і харчових продуктів (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 566/2008 від 18 червня 2008 року про детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 стосовно реалізації м’яса великої рогатої худоби віком до 12 місяців (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 555/2008 від 27 червня 2008 року про встановлення детальних правил для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 479/2008 про спільну організацію ринку вина стосовно програм підтримки, торгівлі з третіми країнами, виробничого потенціалу та контролю в секторі вина (затверджений переклад українською мовою)