Розділ ІІІ: Юстиція, свобода та безпека

Офіційний переклад українською мовою

Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих інформаційних систем на території Союзу (затверджений переклад українською мовою)

Регамент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Текст стосується ЄЕП) ​(затверджений переклад українською мовою) 

Директива Ради 20018/114/ЄС від 8 грудня 2008 року про ідентифікацію і визначення європейських критичних інфраструктур та оцінювання необхідності їх охорони та захисту (Текст ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)