Глава 10. Конкуренція

Офіційний переклад українською мовою:

Повідомлення Комісії про поводження зі знеціненими активами в банківському секторів Співтовариства (2009/С 72/01) (затверджений переклад українською мовою)

Повідомлення Комісії про застосування з 1 серпня 2013 року правил державної допомоги до заходів підтримки на користь банків у контексті фінансової кризи ("Повідомлення про банківську діяльність") (Текст стосується ЄЕП) (2013/С 216/01) (затверджений переклад українською мовою)

Повідомлення Комісії - Рекапіталізація фінансових установ за поточної фінансової кризи: обмеження допомоги необхідним мінімумом та запобіжні заходи щодо надмірного спотворення конкуренції (Текст стосується ЄЕП) (2009/С 10/03) (затверджений переклад українською мовою)

Повідомлення Комісії - Рамковий документ щодо державної допомоги на наукові дослідження, технічний розвиток та провадження інноваційної діяльності (2014/С 198/01) (затверджений переклад українською мовою)

Повідомлення Комісії – Настанови щодо державної допомоги на охорону довкілля і розвиток енергетики на 2014–2020 роки (2014/C 200/01) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 1407/2013 від 18 грудня 2013 року про застосування статей 107 і 108 Договору про функціонування Європейського Союзу до допомоги de minimis (затверджений переклад українською мовою)