Глава 3. Технічні бар'єри у торгівлі​​

Офіційний переклад українською мовою: 

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2009/9/ЄС (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та  скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газообміному паливі, та про скасування Директиви Ради 2009/142/ЄС (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського парламенту і Ради 2010/35/ЄС від 16 червня 2010 року про пересувне обладнання, що працює під тиском, і скасування директив Ради 76/767/ЄEC, 84/525/ЄEC, 84/526/ЄEC, 84/527/ЄEC та 1999/36/ЄC
(Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Рішення Європейського парламенту і Ради № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про спільні рамки для реалізації продуктів та про скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водяних насосів (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 206/2012 від 6 березня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 765/2008 від 9 липня 2008 року про встановлення вимог до акредитації та ринкового нагляду, пов’язаних з реалізацією продуктів, та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 339/93 (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 617/2013 від 26 червня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для комп’ютерів і комп’ютерних серверів (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 666/2013 від 8 липня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для пилососів (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 932/2012 від 3 жовтня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/29/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо надання на ринку простих посудин високого тиску (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/90/ЄС від 23 липня 2014 року про суднове обладнання та про скасування Директиви Ради 96/98/ЄС (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1007/2011 від 27 вересня 2011 року про назви текстильних волокон і відповідне етикетування та маркування складу волокон текстильних виробів та скасування Директиви Ради 73/44/ЄEC і директив Європейського Парламенту і Ради 96/73/ЄC і 2008/121/ЄC (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання (затверджений переклад українською мовою)