Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі​​

Офіційний переклад українською мовою:

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу (нова редакція)​ (затверджений переклад українською мовою)​

Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (затверджений переклад українською мовою)

Конвенція про процедуру спільного транзиту (затверджений переклад українською мовою

Повідомлення Комісії «Блакитна настанова» з імплементування правил ЄС щодо продуктів 2016 року (Текст стосується ЄЕП) (2016/C 272/01) (затверджений переклад українською мовою

Регламент Ради (ЄС) № 515/97 від 13 березня 1997 року про взаємну допомогу між адміністративними органами держав-членів та співпрацю між ними і Комісією для забезпечення правильного застосування законодавства з митних та аграрних питань (затверджений переклад українською мовою)