Глава 9. Інтелектуальна власність

Офіційний переклад українською мовою:

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 182/2011 від 16 лютого 2011 року про встановлення правил і загальних принципів стосовно механізмів контролю державами-членами здійснення Комісією виконавчих повноважень (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/84/ЄС від 27 вересня 2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2006/115/ЄС від 12 грудня 2006 року про право на надання в позичку та про деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності (кодифікована редакція) (затверджений переклад українською мовою) 

Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/26/ЄС від 26 лютого 2014 року про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для онлайн використання на внутрішньому ринку (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 251/2014 від 26 лютого 2014 року про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень ароматизованих винних продуктів і про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91 (затверджений переклад українською мовою)