Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Офіційний переклад українською мовою:

Директива Ради 2011/70/ЄВРАТОМ від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами​ (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання, і скасування директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом і 2003/122/Євратом (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 року про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 року про внесення змін і доповнень до Директиви 2009/71/Євратом про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) 2017/460 від 16 березня 2017, яким затверджується мережевий кодекс гармонізованих структур тарифів на послуги транспортування газу (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) 2017/459 від 16 березня 2017, яким запроваджується мережевий кодекс щодо механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах та яким скасовується Регламент (ЄС) № 984/2013 (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) 703/2015 від 30 квітня 2015 року, яким впроваджується мережевий кодекс щодо правил взаємодії та обміну даними (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 312/2014 від 26 березня 2014 року, яким запроваджується мережевий кодекс балансування газу в транспортних мережах (затверджений переклад українською мовою)

Рішення Комісії від 24 серпня 2012 року щодо внесення змін до Додатку І Регламенту (ЄС) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради щодо умов доступу до газотранспортних систем (2012/490/ЄС) (затверджений переклад українською мовою)