Глава 20. Захист прав споживачів

Офіційний переклад українською мовою:

Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/17/ЄС від 4 лютого 2014 року про кредитні договори для споживачів, що стосуються житлової нерухомості, і внесення змін до Директив 2008/48/ЄC та 2013/36/ЄС та до Регламенту (ЄС) № 1093/2010 (Текст стосується ЄЕП)​ (затверджений переклад українською мовою)