Глава 22. Громадське здоров’я

Офіційний переклад українською мовою:

Директива Європейського Парламенту і Ради 2002/98/ЄС від 27 січня 2003 року про встановлення стандартів якості та безпечності для заготівлі, тестування, переробки, зберігання і розподілу крові людини та її компонентів та внесення змін і доповнень до Директиви 2001/83/ЄС​ (затверджений переклад українською мовою)

Директива Комісії 2005/62/ЄС від 30 вересня 2005 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/98/ЄC стосовно стандартів і специфікацій Співтовариства, пов’язаних із системою якості для закладів служби крові (Текст стосується ЄЕП)​ (затверджений переклад українською мовою)

Директива Комісії 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/98/ЄС стосовно деяких технічних вимог до крові та її компонентів (Текст стосується ЄЕП)​ (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2017/253 від 13 лютого 2017 року про встановлення процедур надання оповіщення про загрозу в рамках системи раннього попередження і реагування, запровадженої у зв’язку з серйозними транскордонними загрозами здоров’ю та обміну інформацією, консультування і координування реагування на такі загрози відповідно до Рішення Європейського Парламенту і Ради № 1082/2013/ЄС (затверджений переклад українською мовою)

2014/504/ЄС: Імплементаційне Рішення Комісії від 25 липня 2014 року про виконання Рішення Європейського Парламенту і Ради № 1082/2013/ЄС щодо типових форм надання інформації про планування готовності та реагування на серйозні транскордонні загрози здоров’ю (оприлюднено під номером C(2014) 5180) (затверджений переклад українською мовою)

Рішення Європейського Парламенту і Ради № 1082/2013/ЄС від 22 жовтня 2013 року про серйозні транскордонні загрози здоров’ю та скасування Рішення № 2119/98/ЄС (затверджений переклад українською мовою)

Рекомендація Комісії (ЄС) 2017/1140 від 23 червня 2017 року про персональні дані, якими можна обмінюватися через систему раннього попередження і реагування (СРПР), запроваджену відповідно до Рішення Європейського Парламенту і Ради № 1082/2013/ЄС з метою координування заходів з відстеження контактів у зв’язку з серйозними транскордонними загрозами здоров’ю (оприлюднено під номером C(2017) 4197) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС (затверджений переклад українською мовою)