Глава 23. Освіта, навчання та молодь

Офіційний переклад українською мовою:

Рекомендація Європейського Парламенту і Ради від 15 лютого 2006 року про подальшу європейську співпрацю у сфері забезпечення якості вищої (2006/143/ЄС) (затверджений переклад українською мовою)