Глава 24. Культура

Офіційний переклад українською мовою:

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 1081/2012 від 9 листопада 2012 року для цілей Регламенту Ради (ЄС) № 116/2009 про вивезення товарів-предметів культури (кодифікація​) (затверджений переклад українською мовою)

Директива 2014/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 травня 2014 року про повернення предметів культури, незаконно вивезених з території держави-члена, та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1024/2012 (нова редакція) (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1024/2012 від 25 жовтня 2012 року про адміністративну співпрацю через інформаційну систему внутрішнього ринку та скасування Рішення Комісії 2008/49/ЄС («Регламент про IMI») (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)