Глава 5. Статистика

Офіційний переклад українською мовою:

Регламент Комісії (ЄС) № 822/2010 від 17 вересня 2010 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 198/2006 про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1552/2005 про статистику, пов'язану з професійним навчанням на підприємствах, у частині даних, які необхідно збирати, та вимог до вибірки, точності та якості (Текст стосується ЄЕП)​ (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 912/2013 від 23 вересня 2013 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 452/2008 стосовно вироблення та розвитку статистики у галузі освіти та навчання впродовж життя в частині статистики систем освіти та навчання (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту І Ради (ЄС) № 1059/2003 від 26 травня 2003 року про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS)​ (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 2015/2381 від 17 грудня 2015 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) стосовно передачі часових рядів для нового територіального розподілу ​(затверджений переклад українською мовою)

Звіт Комісії Європейському Парламенту і Раді щодо імплементації Регламенту NUTS (Регламент (ЄС) № 1059/2003) /* COM/2007/0287 остаточна редакція */ (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 1046/2012 від 8 листопада 2012 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць (NUTS) стосовно передачі часових рядів для нового регіонального розподілу (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 328/2011 від 5 квітня 2011 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1338/2008 щодо статистики Співтовариства з громадського здоров’я і здоров’я та безпеки на роботі стосовно статистики причин смерті (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 11/2008 від 8 січня 2008 року про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) стосовно передачі часових рядів для нового регіонального розподілу (затверджений переклад українською мовою) 

Регламент Комісії (ЄС) № 698/2006 від 5 травня 2006 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 530/1999, що стосується оцінки якості структурної статистики витрат на робочу силу та доходів (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою) 

Регламент Комісії (ЄС) №317/2013 від 8 квітня 2013 року про внесення змін до додатків регламентів (ЄС) № 1983/2003, (ЄС) № 1738/2005, (ЄС) № 698/2006, (ЄС) № 377/2008 та (ЄС) № 823/2010 стосовно Міжнародної стандартної класифікації освіти (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 763/2008 від 9 липня 2008 року про переписи населення та житлового фонду (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 519/2010 від 16 червня 2010 року про ухвалення програми статистичних даних та метаданих для переписів населення та житлового фонду, передбачених Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 763/2008 (затверджений переклад українською мовою)