Глава 7. Транспорт

Офіційний переклад українською мовою:

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 року про контроль державою порту (Нова редакція) (Текст стосується ЄЕП)​ (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 року про мінімальні санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги до безпечності для покращення медичного обслуговування на борту суден​ (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/65/ЄС від 26 жовтня 2005 року про посилення охорони портів (Текст стосується ЄЕП)​ (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 782/2003 від 14 квітня 2003 року про заборону оловоорганічних сполук на суднах (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №165/2014 від 4 лютого 2014 року про тахографи на дорожньому транспорті, скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 про реєструвальне обладнання на дорожньому транспорті та внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 561/2006 про гармонізацію деякого соціального законодавства, пов'язаного з дорожнім транспортом (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія (Нова редакція) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №391/2009 від 23 квітня 2009 року про загальні правила та стандарти для організацій, що здійснюють перевірку та огляд суден (Нова редакція) (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/44/ЄС від 7 вересня 2005 року про гармонізовані річкові інформаційні служби (РІС) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №530/2012 від 13 червня 2012 року про прискорене поетапне впровадження вимог щодо подвійного корпусу чи еквівалентної констркуції для нафтоналивних суден з одинарним корпусом (нова редакція) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Ради від 9 листопада 1987 року про доступ до професійної діяльності оператора перевезень товарів національними і міжнародними водними шляхами, а також про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікації для її здійснення (87/540/ЄЕС) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/21/ЄС від 23 квітня 2009 року про відповідність вимогам держави прапора (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 336/2006 від 15 лютого 2006 року про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в межах Співтовариства та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95 (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради 2003/25/ЄС від 14 квітня 2003 року про спеціальні вимоги до остійності пасажирських суден типу ро-ро (затверджений переклад українською мовою)

Директива (ЄС) 2017/2397 Європейського Парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС (затверджений переклад українською мовою)