Розділ VI: Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством

Офіційний переклад українською мовою:

Рішення Комісії від 28 квітня 1999 року про заснування Європейскього бюро боротьби із шахрайством (OLAF) (SEC (199) 802) (1999/352/ЄС, ЄСВС, Євратом) (затверджений переклад українською мовою

Міжінституційна угода від 25 травня 1999 року між Європейським Парламентом, Радою Європейського Союзу і Комісією Європейських співтовариств про внутрішні розслідування Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF) (затверджений переклад українською мовою)

Акт Ради від 19 червня 1997 року про укладання Другого протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств (97/С 221/02) (затверджений переклад українською мовою)

Акт Ради від 27 вересня 1996 року про укладення Протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств (96/C 313/01) (затверджений переклад українською мовою)

Акт Ради від 26 липня 1995 року про укладення Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств (95/C 316/03) (затверджений переклад українською мовою)

Директива (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, спрямованим проти фінансових інтересів Союзу, кримінально-правовими засобами (затверджений переклад українською мовою)