Програма «Креативна Європа»

Рамкова програма Європейської комісії – "Креативна Європа" (Creative Europe) спрямована на підтримку культурного та креативного секторів Європи.

Метою програми є захист, розвиток та популяризація культурного та лінгвістичного різноманіття і зміцнення конкурентності культурного та креативного секторів Європи.

На "Креативну Європу" з бюджету ЄС планується виділити до 1,46 млрд євро.

Елементами програми є дві підпрограми: "Культура", на яку планується витрати 31% бюджету програми (455 млн євро) і "Медіа" – 56% бюджету (824 млн євро).

Окремою статтею бюджетних витрат в рамках програми є міжсекторальний напрямок – 13% бюджету (184 млн євро). Його завданням забезпечення реалізації інструменту фінансового кредитування – Guarantee Facility (121 млн євро) та підтримка мережі національних бюро програми "Креативна Європа" (фінансування в обсязі 63 млн євро).

Відповідальним за реалізацію програми та її діяльність від імені Європейської комісії є Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури ЄС.

Консультації та інформацію з питань програми "Креативна Європа" надають Національні бюро програми "Креативна Європа", що розташовані у країнах-учасницях. Бюро у своїй діяльності незалежні від національних органів влади та європейських структур.

Угоду про участь у програмі “Креативна Європа” Україна підписала 19 листопада 2015-го року.

З того моменту Україна є учасником підпрограми “Культура” та підпрограми “Медіа”, насамперед, у частині організації та проведення навчальних заходів, ярмарок, фестивалів та заходів з розширення цільової аудиторії.

Країна може брати участь у програмі "Креативна Європа" за умови членства в ЄС (в тому числі асоційованого) та сплати щорічного вступного внеску до бюджету ЄС. Розмір внеску розраховується для кожної країни індивідуально за спеціальною формулою (у формулі враховуються показники ВВП, кількість населення тощо).

Додаток І до Угоди між Урядом України і Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа" передбачає пільгові умови участі України, зокрема, сплата символічної суми вступного внеску на перші два роки участі у програмі у розмірі 1 євро.

Цього року наша країна має сплатити свій перший членський внесок у розмірі 0,5 млн євро. Він забезпечить участь у чотирьох напрямках підпрограми "Культура" і доступних нам наразі чотирьох напрямках підпрограми "Медіа". У майбутньому рішення про розмір членського внеску буде переглядатися щороку і буде ухвалюватися на підставі домовленостей між сторонами Угоди.

У випадку відсутності пільгових умов участі і сплати щорічного вступного внеску, Україна може розраховувати на максимальну суму фінансової підтримки з бюджету Програми для забезпечення діяльності національного бюро програми "Креативна Європа".

Сума фінансової підтримки при цьому не може перевищувати 50% від загального бюджету на цю діяльність, і не більше двох третин фінансового внеску країни.