Операційний план реалізації у 2022-2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року

9 грудня 2022 р.

(English below)

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 9 грудня 2022 р. № 1155-р схвалив Стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року, а також затвердив операційний план реалізації у 2022—2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року, що додається

Документ схвалено з метою проведення інформаційно-комунікаційної роботи на підтримку європейського курсу держави. Головна мета Стратегії полягає в утвердженні в українському і європейському суспільстві свідомої підтримки набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський економічний, культурний і політичний простір та здійснення внутрішніх реформ і перетворень, спрямованих до вільного, справедливого, демократичного, успішного суспільства, що спирається на європейські цінності: гідність, рівність, права людини, верховенство права, свободу та демократію.

Для досягнення головної мети Стратегії передбачається виконання таких цілей:

Стратегічна ціль 1. Громадяни України свідомо підтримують реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та розуміють процес реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, його вплив на життя кожного громадянина.

Стратегічна ціль 2. Громадяни України розуміють ключові етапи інтеграції України до Європейського Союзу, а саме імплементацію положень Угоди про асоціацію, секторальну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом та інших інтеграційних процесів між Україною та Європейським Союзом, а також інших договорів між Україною та Європейським Союзом, які визначатимуть шлях України до вступу в Європейський Союз як складової внутрішнього реформування України.

Стратегічна ціль 3. Зовнішні аудиторії (громадяни України, які живуть та працюють у державах — членах Європейського Союзу, представники діаспори, громадяни держав — членів Європейського Союзу) розуміють і підтримують стратегічний курс держави щодо набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та здійснення внутрішніх реформ.

Стратегічна ціль 4. Державні органи, установи та організації ефективно співпрацюють та координують зусилля щодо комунікації європейської інтеграції України.

Стратегія розроблена спільно Міністерством культури та інформаційної політики та Офісом Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на виконання Плану заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Документ розроблено за експертної допомоги проєкту Європейського Союзу Association4U та Офісу реформ КМУ на основі комунікаційного аудиту державних органів, залучених до виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Згідно зі Стратегією міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають забезпечити своєчасне виконання операційного плану реалізації у 2022-2024 роках Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

COMMUNICATION STRATEGY on European Integration of Ukraine until 2026 (download

OPERATIONAL PLAN for Implementation of the Communication Strategy on European Integration of Ukraine until 2026 in 2022 to 2024 (download)

30 січня 2019 р.

Уряд своїм розпорядженням від 30 січня 2019 р. № 83-р затвердив план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 — 2021 роки, розроблений Держкомтелерадіо.

Основною метою плану заходів є підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері європейської інтеграції. З огляду на це завдання планом передбачено проведення низки інформаційних кампаній у контексті європейської інтеграції з формування обізнаності громадян щодо ведення бізнесу, освітніх і наукових преференцій, підтримки розвитку сфери культури.

У рамках кампаній заплановано виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.

Виконання плану заходів, на думку експертів, допоможе створити нові формати комунікацій між представниками центральних органів виконавчої влади та засобів масової інформації, неурядовими структурами щодо поступу в європейській інтеграції.

Реалізація розпорядження Уряду здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених Держкомтелерадіо у Державному бюджеті України на 2019 рік за бюджетною програмою 1701390 “Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері”.

Також передбачається залучення фінансових ресурсів вітчизняних і міжнародних бізнесових структур, фондів.

З текстом Плану заходів на 2019 рік можна ознайомитися за посиланням

План заходів на 2018 рік  

Уряд своїм розпорядженням № 272-р від 25 квітня 2018 р. затвердив План заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки.

З текстом Плану можна ознайомитися за посиланням

Action Plan in English (download)