ДОДАТОК XIX - Індикативний перелік сторони ЄС відповідних ринків продукції та послуг, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї угоди

ДОДАТОК XIX

ІНДИКАТИВНИЙ ПЕРЕЛІК СТОРОНИ ЄС ВІДПОВІДНИХ РИНКІВ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ, ЩО МАЮТЬ БУТИ ПРОАНАЛІЗОВАНІ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 116 ЦІЄЇ УГОДИ

Рівень роздрібної торгівлі

1. Доступ до публічної мережі стаціонарного телефонного зв’язку для користувачів-резидентів та користувачів-нерезидентів.

Рівень оптової торгівлі

1. Походження виклику, здійсненого зі стаціонарного телефону мережі публічного користування.

Для цілей, визначених цим переліком, походження виклику включає передачу сигналу, обмеженого таким чином, щоб на національному рівні відповідати межам ринку, в рамках якого відбувається з’єднання та припинення викликів, здійснених зі стаціонарних телефонів мережі публічного користування.

2. Припинення викликів на окремих стаціонарних телефонах мереж публічного користування.

Для цілей, визначених цим переліком, припинення виклику включає передачу сигналу, обмеженого таким чином, щоб на національному рівні відповідати межам ринку, в рамках якого відбувається з’єднання та припинення викликів, здійснених зі стаціонарних телефонів мережі публічного користування.

3. Доступ (включаючи спільний або повністю окремий доступ) до інфраструктури оптової (фізичної) стаціонарної мережі.

4. Оптовий широкосмуговий доступ.

Цей ринок охоплює віртуальний мережевий доступ або відсутній механічнозв’язаний доступ, включаючи стаціонарний доступ до «цифрового потоку». Цей ринок розташований на низхідному потоці даних по відношенню до механічнозв’язаного доступу, охопленого ринком 3, описаним вище, тому оптовий широкосмуговий доступ може бути налагоджений з використанням вхідного сигналу, що поєднується з іншими елементами.

5. Оптові сегменти з припинення зв’язку на виділених лініях, не залежно від технологій, що використовується для забезпечення роботи виділеної або спеціалізованої лінії.

6. Припинення голосових викликів на окремих мережах мобільного зв’язку.