РОЗДІЛ II. ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ»

РОЗДІЛ II

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ»

Стаття 2: Загальні вимоги

1. З метою впровадження цієї Угоди наступні товари мають вважатися як такі, що походять з Європейського Союзу:

(a) товари, цілком вироблені в Європейському Союзі, як це визначається у статті 5 цього Протоколу;

(b) товари, отримані в Європейському Союзі з матеріалів, які не були вироблені цілком у Європейському Союзі, за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в ЄС відповідно до статті 6 цього Протоколу.

2. З метою впровадження цієї Угоди наступні товари мають вважатися як такі, що походять з України:

(a) товари, цілком вироблені в Україні, як це визначається у статті 5 цього Протоколу;

(b) товари, отримані в Україні з матеріалів, які не були вироблені цілком на її території, за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до статті 6 цього Протоколу.

Стаття 3: Кумуляція походження у Європейському Союзі

Без обмеження розуміння положень статті 2(1) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять із Європейського Союзу якщо такі товари отримано (вироблено) на даній території з використанням матеріалів, які походять із України, згідно з положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в ЄС, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’язковою.

Стаття 4: Кумуляція походження в Україні

Без обмеження розуміння положень статті 2(2) цього Протоколу товари мають вважатися товарами, що походять із України, якщо такі товари отримано (вироблено) на даній території з використанням матеріалів, які походять із Європейського Союзу, згідно з положеннями Протоколу про правила походження товару, доданого до Угоди, за умови, що обробка, виконана в Україні, виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу. Для таких матеріалів достатня обробка не є обов’язковою.

Стаття 5: Товари, цілком вироблені в певній країні

1. Наступні товари повинно вважати цілком виробленими в Європейському Союзі або в Україні:

(a) мінерали, отримані з ґрунту або морського дна країни;

(b) овочеві продукти, зібрані на території країни;

(c) тварини, що народились та виросли на території країни;

(d) товари з тварин, що виросли на території країни;

(e) товари, отримані шляхом мисливства або рибальства на території країни;

(f) товари від морського рибного промислу, що відбувався в територіальних водах України або Європейського Союзу їх кораблями відповідно;

(g) товари, вироблені на їх плавучих базах, виключно з продукції зазначеної у (f);

(h) вироби, що були у використанні, зібрані у відповідній країні та придатні лише для відновлення вихідних матеріалів, у тому числі використані шини, придатні лише для відновлення протектора або використання як відходів;

(i) Відходи та утильсировина, що виникли у результаті виробничих операцій на території країни;

(j) товари, отримані з морського ґрунту або підґрунтя за межами власних територіальних вод, за умови існування ексклюзивних прав на розробкуданого ґрунту чи підґрунтя;

(k) майно, вироблене на території країни виключно з продукції, визначеної у підпунктах (a)-(j) цієї статті.

2. Терміни «their vessels» (їхні кораблі) і «their factory ships» (їхні плавучі бази) у пунктах 1(f) та (g) цієї статті повинен застосовуватись тільки для кораблів та плавучих баз:

(a) які зареєстровані або приписані до Країни-члена Європейського Союзу або України;

(b) які ходять під прапором Країни-члена Європейського Союзу або України;

(c) які щонайменше на 50 відсотків належать громадянам Країни-члена Європейського Союзу або України чи компаніям з головним офісом в одній із країн, з якої походять керівник або керівництво, Голова Ради Директорів або Контрольної Комісії та переважна більшість членів даних комісій є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України, і, щонайменше половина капіталу яких, у разі партнерства або акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, належить даним Країнам-членам або державним установам чи громадянам згаданих країн;  

(d) капітан та офіцери яких є громадянами Країни-члена Європейського Союзу  або України; 
і

(e) 75 відсотків команди є громадянами Країни-члена Європейського Союзу або України.

Стаття 6: Достатньо оброблені або перероблені товари

1. В статті 2 цього Протоколу товари, які не є повністю виробленими у вказаній країні, вважаються достатньо обробленими або переробленими у ній, якщо виконуються умови, наведені у Додатку II до цього Протоколу.

Згадані вище умови вказують для всіх товарів, що підпадають під дію цієї Угоди, обробку, яку необхідно виконати з використовуваними у виробництві товару матеріалів іншого походження. Ці умови можуть бути застосовані тільки до вказаних матеріалів. Зі вказаного витікає, що якщо товар, який набув статусу виробленого у вказаній країні завдяки виконанню умов, вказаних у Додатку II, використовується для виготовлення іншого товару, то застосовні для цього другого товару умови не поширюються на перший; також не має значення, чи використовувались для виготовлення першого товару матеріали іншого походження.

2. Незважаючи на сказане в пункті 1, матеріали іншого походження, які згідно з умовами, вказаними у Додатку II, не повинні використовуватись для виробництва товарів, все ж можуть використовуватись за наступних умов:

(а) їх сукупна вартість не перевищує 10 відсотків від ціни товару на умовах франко-завод;

(b) жодна з наведених у додатку максимальних величин вмісту матеріалів іншого походження не перевищується в результаті використання цього пункту.

Цей пункт не повинен застосовуватись до товарів, що підпадають під дію Груп 50-63 Гармонізованої системи.

3. Пункти 1 і 2 повинні застосовуватись з урахуванням особливостей статті 7 цього Протоколу.

Стаття 7: Недостатня обробка або переробка

1. Без обмеження розуміння пункту 2 цієї статті наступні операції вважаються недостатньою обробкою або переробкою та не надають товарам статусу товарів, що походять з певної країни, незалежно від того, чи виконуються вимоги статті 6 цього Протоколу:

(a) операції консервації для збереження товарів у належному стані протягом транспортування та зберігання;

(b) пакування та зняття пакування;

(c) миття, чищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або іншого покриття;

(d) пресування та прасування тканин;

(e) прості операції з фарбування та полірування;

(f) лущення, часткове або повне відбілювання, полірування та шліфування злаків та рису;

(g) операції з фарбування цукру або формування цукрових голів; часткове або повне подрібнення кристалічного цукру;

(h) чищення фруктів, горіхів та овочів, видалення кісток та лушпиння;

(i) заточування, просте подрібнювання чи просте різання;

(j) просіювання, відбір, сортування, класифікація, упорядкування, підбір; (в тому числі об’єднання виробів у набори);

(k) просте пакування товарів у пляшки, консервні банки, фляги, мішки (пакети), коробки, ящики, фіксація на картках або дошках і всі інші прості пакувальні операції;

(l) прикріплення або друкування позначок, ярликів, логотипів та інших подібних відмітних знаків на товарах або їхньому пакуванні;

(m) просте змішування товарів одного чи різних видів, у тому числі змішування цукру з будь-яким матеріалом;

(n) просте збирання частин виробів для отримання цілого виробу або розбирання товарів на частини;

(o) поєднання двох чи більше операцій, визначених у підпунктах (a)–(n);

(p) забій тварин.

2. Під час визначення того, чи вважається обробка окремого товару недостатньою в розумінні пункту 1 цієї статті, необхідно сукупно враховувати всі операції, виконані в Європейському Союзі та в Україні з цим товаром.

Стаття 8: Класифікаційна одиниця

1. Класифікаційною одиницею для застосування положень цього Протоколу має бути окремий товар, що вважається основною одиницею під час визначення класифікації з використанням номенклатури Гармонізованої системи.

Зі вказаного витікає, що:

(a) якщо товар, що складається з групи або комплекту виробів, згідно з Гармонізованою системою класифікується в одній товарній позиції, він цілком становить єдину класифікаційну одиницю;

(b) якщо партія товару складається з декількох ідентичних товарів, класифікованих за Гармонізованою системою в одній товарній позиції, під час застосування положень цього Протоколу кожен із товарів має бути розглянутий окремо.

2. Якщо відповідно до Загального правила 5 Гармонізованої системи пакування об’єднано з товаром з метою класифікації, вони також мають бути об’єднані для визначення походження.

Стаття 9: Аксесуари, запасні частини та знаряддя

Аксесуари, запасні частини та знаряддя, відправлені з одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом, які є складовими типового обладнання та включені до його ціни, або за які не надається окремий інвойс, мають вважатися єдиними з розглядуваною одиницею обладнання, машиною, апаратом або транспортним засобом.

Стаття 10: Набори

Згідно з визначенням Загального правила 3 Гармонізованої системи набори мають вважатися такими, що походять з певної країни, коли всі товари, які входять до їхнього складу, походять з певної країни. Проте набір, який складається з товарів, що походять з певної країни, і товарів іншого походження, має вважатися таким, що походить з певної країни, якщо вартість товарів іншого походження у його складі не перевищує 15 відсотків ціни цього набору на умовах франко-завод.

Стаття 11: Нейтральні елементи

Для того, щоб визначити, чи має товар певне походження, необов’язково визначати походження таких елементів, що могли бути використані у виробництві цього товару:

(a) енергія та паливо;

(b) промислове устаткування й обладнання;

(c) машини та знаряддя;

(d) продукти, які не входять і не призначені для входження до кінцевого складу даного товару.