Розділ І. Загальні положення. Визначення

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1: Визначення

У даному Протоколі:

(a) «виробництво» означає будь-який різновид технологічної діяльності або обробки, у тому числі збирання та спеціалізовані операції;

(b) «матеріал» означає будь-який інгредієнт, сировину, компонент і т. ін., що використовується під час виробництва товару;

(c) «товар» означає продукцію, що випускається, навіть, якщо вона призначена для подальшого виробництва;

(d) «майно» означає товари і матеріали;

(e) «митна вартість» означає вартість, що визначено відповідно до Угоди щодо впровадження статті VII Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. (Угода ВТО з визначення митної вартості);

(f) «ціна на умовах франко-завод» означає ціну товару, сплачену виробнику у ЄС або Україні, на підприємстві, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ціна враховує вартість усіх матеріалів у складі товару за винятком будь-яких внутрішніх податків, які є, або можуть виникнути, у зв’язку з експортуванням даного товару;

(g) «вартість матеріалів» означає митну вартість під час ввезення на територію країни товарів іншого походження або, якщо це невідомо і не може бути встановлено, першу адекватну ціну подібних матеріалів у межах Європейського Союзу або України;

(h) «вартість матеріалів, що походять з певної країни» означає вартість вказаних матеріалів відповідно (g) з урахуванням усіх необхідних редакційних змін;

(i) «додана вартість» має бути прийнята як ціна на умовах франко-завод за відрахуванням митної вартості кожного з використовуваних матеріалів, що походять з інших країн, відповідно до Статей 3 та 4 ‎‏‎цього Протоколу. У випадку, якщо митна вартість невідома або не може бути встановлена, за митну вартість приймається перша встановлена ціна, сплачена в Європейському Союзі або Україні;

(j) «групи» і «позиції» позначають групи і позиції (код на рівні чотирьох знаків) у номенклатурі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, на яку цей Протокол посилається як на «Гармонізовану систему» або «ГС»;

(k) «класифікований» відноситься до класифікації товару чи матеріалу за конкретною позицією;

(l) «партія товару» означає товари, що або одночасно посилаються від одного експортера одному одержувачу, або зазначені в одному транспортному документі, що регламентує їх відправку від експортера одержувачу, або, за відсутності такого документу, в єдиному інвойсі;

(m) «території» розповсюджуються на територіальні води.