Додаток III: Зразок та застосування сертифіката з перевезення товару EUR.1

ДОДАТОК III

ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR.1

Інструкції щодо друку

1.  Кожен бланк повинен мати розмір 210 х 297 мм; допуск становить від мінус 5 до плюс 8 мм. Папір має бути білим, відповідного розміру для писання, не повинен містити деревної маси, і має важити не менш ніж 25 г/м2. Він повинен мати друкований фон у вигляді зеленого візерунка гильоше, завдяки якому можливо помітити будь-які фальсифікації за допомогою механічних або хімічних засобів.

2. Компетентні органи договірних сторін можуть зберегти за собою право друкувати бланки або доручити друк затвердженим друкарням. В останньому випадку кожен бланк має включати посилання на таке затвердження. Кожен бланк повинен містити назву й адресу друкарні чи позначку, за якою цю друкарню можна ідентифікувати. Також бланк повинен містити серійний номер, друкований або не друкований, за яким його можна ідентифікувати.

Завантажити зразок Сертифікату з перевезення товару EUR.1 (Сертифікат з перевезення товару - doc)

ПРИМІТКИ

1. У сертифікаті не повинно бути стирань або слів, написаних поверх інших. Будь-які зміни повинні бути зроблені шляхом закреслення неправильної інформації та додавання необхідних виправлень. Будь-які такі зміни мають бути завізовані особою, що склала цей сертифікат, і затверджені митними органами країни або території видачі.

2. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, і кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Безпосередньо під останнім пунктом повинна бути накреслена горизонтальна лінія. Весь вільний простір повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пізніше дописування.

3. Майно має бути описане згідно з торговельною практикою і достатньо детально для того, щоб його можна було ідентифікувати.

Завантажити зразок Декларації експортера (Декларація експортера - doc)