Аудіовізуальна галузь

Основний зміст і зобов’язання України

Главою 15 "Політика з питань аудіовізуальної галузі" Розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію передбачено, що сторони здійснюють співробітництво з метою просування аудіовізуальної галузі в Європі та заохочення спільного виробництва у галузі кінематографії та телебачення.

Співробітництво може включати, inter alia, питання підготовки журналістів та інших працівників медіа-сфери, як друкованих, так і електронних видань, а також питання підтримки засобів масової інформації (громадських і приватних), з метою посилення їхньої незалежності, професіоналізму та зв’язків з іншими європейськими ЗМІ відповідно до європейських стандартів, зокрема стандартів Ради Європи.

Органи асоціації

Кластер 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва

Відповідальні органи в Україні

 • Держкомтелерадіо;
 • Нацрада з питань телебачення і радіомовлення;
 • Міністерство фінансів України;
 • Міністерство економічного розвитку та торгівлі України;
 • Міністерство юстиції України.

Очікувані результати 

Підвищення кваліфікації працівників ЗМІ щодо дотримання законодавства про аудіовізуальні медіа послуги з метою посилення їхньої незалежності, професіоналізму та зв’язків з іншими європейськими ЗМІ відповідно до європейських стандартів.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • Відповідно до Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" 19.01.2017 ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" зареєстровано як юридичну особу Національної телекомпанії України.
 • Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Держкомтелерадіо постанову "Питання перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм" з метою завершення процесу формування статутного капіталу НСТУ. Наразі Держкомтелерадіо за участю заінтересованих міністерств та відомств формує склад комісії з перетворення "Укртелефільму" у ПАТ "Укртелефільм".
 • Здійснено заходи, спрямовані на реалізацію Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації".
 • За результатами моніторингу процесу реформування  станом на 03.10.2017 реформовано 105 друкованих ЗМІ та редакцій, з них 93 – учасників першого етапу. Із 244-х учасників першого етапу реформування 93 державних і комунальних друкованих ЗМІ реформовано із збереженням назви, цільового призначення, мови видання, тематичної спрямованості; 79 юридичних осіб перебувають в процесі припинення; 39 реорганізованих редакцій очікують перереєстрації друкованого ЗМІ; у 32-х редакцій не зібрані відповідні документи для подання державному реєстратору , 1 юридичну особу – припинено.
 • 8 червня 2017 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації (реєстр. № 6569) щодо удосконалення механізму реформування друкованих ЗМІ".
 • З метою виконання Указу Президента України від 21.02.2017 № 43 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки" Уряд затвердив план заходів щодо реалізації цієї Концепції у 2017 році.
 • 25 жовтня 2017 р Урядом схвалено Стратегію комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки. Основною метою Стратегії є  утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС, інтеграції в європейський економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу внутрішніх реформ і перетворень у бік більш вільного, справедливого, демократичного, успішного і прозорого суспільства, що спирається на засадничі права та свободи людини, принципи гендерної рівності та недискримінації, підзвітності влади, ринкової економіки та відкритості.